Agnes Hamerpagt

Langdurige neurorevalidatie; creativiteit, lef, geduld en teamwork

Zorggroep Crabbehoff biedt een gespecialiseerd revalidatieprogramma in de langdurige fase voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen. Daarnaast is Crabbehoff onderdeel van het expertisenetwerk en zijn de medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk zorgprogramma langdurige neurorevalidatie (LNR).
De geboden intensieve revalidatie vraagt van alle betrokkenen (medewerkers, naasten en cliënten) creativiteit, lef, geduld, maar vooral teamwork. Hoe wij de revalidatie in het verpleeghuis op deze bijzondere unit vormgeven, wordt aan u gepresenteerd.

A. Hamerpagt-den Besten

Agnes Hamerpagt werkt als fysiotherapeut en onderzoeker bij Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht.
Gedurende haar hele loopbaan heeft zij mensen met NAH behandeld en de laatste 5 jaar in het bijzonder de mensen met ernstig hersenletsel na coma. Tijdens de langdurige neurorevalidatie van mensen met bewustzijnsproblemen miste zij een meetinstrument die subtiele bewegingen tijdens basisvaardigheden kan objectiveren.
Sinds 2017 is zij een wetenschappelijk onderzoek gestart, met als doel een observatie-instrument te ontwikkelen voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B1b Agnes Hamerpagt-den Besten

Zaal
Kernhem 1

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis,

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, activiteitenbegeleiders,  medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden,  teamleiders, managers,  consulenten, bewegingsagogen en muziektherapeuten.