Anne-Fleur Domensino

Kent u uw patiënten eigenlijk wel?

De minimale dataset voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (MDS-NAH).

Onderzoek naar de gevolgen van hersenletsel binnen verschillende levensdomeinen zorgt voor een veelheid aan data. Door het brede spectrum aan beschikbare meetinstrumenten ontbreekt echter uniformiteit. Steeds vaker wordt er gepleit voor duurzame gegevensverzameling. Bovendien geven patiënten aan dat zij het onaangenaam vinden om ‘steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen’.
Om gegevensverzameling te stroomlijnen ontwikkelen we een minimale dataset voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel; de MDS-NAH. Dit is een verzameling van meetinstrumenten waarmee de belangrijkste gegevens van alle mensen met hersenletsel kunnen worden verzameld in een zo compact mogelijke vorm. Het doel van de minimale dataset is het standaardiseren van gegevensverzameling, zodat gegevens in zorg en onderzoek straks makkelijker met elkaar te vergelijken zijn, we elkaar makkelijker kunnen vinden en patiënten hun gegevens bovendien niet opnieuw hoeven te verstrekken wanneer dit niet nodig is.

Tijdens deze presentatie wordt de ontwikkeling van de conceptversie van de MDS-NAH toegelicht, waar we stilstaan bij mogelijke toepassingen, knelpunten en uitbreidingen.

Anne-Fleur Domensino MSc

Anne-Fleur Domensino is neuropsycholoog en sinds februari 2017 werkzaam als promovendus bij het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (Maastricht University/Maastricht University Medical Center). Haar onderzoek richt zich op (het meten van) de gevolgen van hersenletsel.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B5 Annefleur Domensino

Zaal
Kernhem 4

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen

Niveau
WO, (post)HBO,

Sector
Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg,  Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg),medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, consulenten en onderzoekers.