Annemarie Stiekema

"Het begint pas als je weer thuis bent";

ervaringen en zorgbehoeften in de chronische fase na hersenletsel

Hoewel er in Nederland veel mogelijkheden zijn tot zorg en ondersteuning in de chronische fase na hersenletsel, zijn er al sinds jaren knelpunten bekend. Zo sluit de zorg niet altijd goed aan bij de daadwerkelijke behoeften van de getroffenen, is er weinig aandacht voor het welzijn van de naasten, is het zorgaanbod niet altijd transparant en werken verschillende zorgaanbieders onvoldoende samen. Om deze knelpunten aan te kunnen pakken en in de toekomst daadwerkelijk passende zorg – de juiste zorg op het juiste moment – te kunnen bieden, is het perspectief en de mening van getroffenen en naasten essentieel.

In deze presentatie worden de resultaten van een kwalitatief onderzoek (groepsinterviews) naar de ervaringen en behoeften van getroffenen en naasten van mensen met hersenletsel besproken, met aanbevelingen om de zorg voor mensen met hersenletsel in de chronische fase en hun naasten in de toekomst zo passend en toegankelijk mogelijk te maken.

dr. Annemarie Stiekema

Annemarie Stiekema is neuropsycholoog en werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (Maastricht University/Maastricht University Medical Center). Haar onderzoek richt zich op de psychosociale gevolgen van hersenletsel voor getroffenen en naasten.

Hand-out

Hier kunt u de hand-out van de presentatie lezen.
A5 Annemarie Stiekema

Zaal
Calluna

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, ADL-ers en consulenten.