Ed Janssen

Begrijpen we nu eigenlijk waarom hij zo doet?

Veranderd gedrag na beschadiging van de hersenen (CVA, progressieve aandoening, trauma) komt veelvuldig voor en kan leiden tot grote problemen in de omgang met naasten en professionals. De cliënt doet ondoordachte dingen, is angstig, ontremd of onderneemt bijna niets meer. Vaak blijft het onduidelijk waarom het gedrag is zoals het is. Veranderd gedrag kan soms verklaard worden vanuit de lokalisatie van de beschadiging in de hersenen, maar soms ook door - vaak minder duidelijke - omgevingsfactoren. Een gerichte analyse van het onbegrepen gedrag kan helderheid geven over de oorzaak, wat weer duidelijke handvatten geeft voor de aanpak. In deze interactieve presentatie wordt aan de hand van twee beproefde gedragsmodellen en voorbeelden uit de praktijk helder uitgelegd hoe deze analyse in de praktijk multidisciplinair kan worden uitgevoerd.

Ed Janssen

Ed Janssen is zo’n 20 jaar werkzaam als fysiotherapeut in de neurorevalidatie bij het Rijnlands Revalidatiecentrum te Leiden, was jaren gastdocent op de opleiding fysiotherapie op de Hogeschool Leiden en is sinds een aantal jaar werkzaam als coördinator en docent bij stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) in Haarlem, met als aandachtsgebieden cognitieve neurorevalidatie en motorisch leren.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
A7 Ed Janssen

Zaal
Studio 2

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post) HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, ADL-ers en consulenten.