Irene Renaud

Brains Ahead!

Over beloop en voorspellers van activiteiten en participatie bij kinderen en adolescenten in het eerste halfjaar na licht traumatisch hersenletsel.

De eerste resultaten uit de Brains Ahead! studie naar activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel (LTH) bij kinderen en jongeren worden gepresenteerd.
De resultaten komen voort uit data van ruim 300 kinderen en jongeren, die tussen mei 2015 en mei 2018 met LTH op de Spoed Eisende Hulp in 8 ziekenhuizen in Nederland terecht zijn gekomen.
Het beloop van activiteiten en participatie in het eerste halfjaar na LTH wordt gepresenteerd. In dit onderzoek is ook gekeken naar de samenhang van deze participatie met post-concussieve symptomen en kwaliteit van leven. Op grond van het onderzoek zijn voorspellers geformuleerd voor activiteiten en participatie op 3 en 6 maanden na letsel die we graag met de deelnemers aan deze workshop willen bespreken.
Actieve deelname gevraagd van deelnemers bij het bediscussiëren van de resultaten.

Irene Renaud, MSc

Irene Renaud, (neuropsycholoog) is promovendus op het Brains Ahead! onderzoek naar activiteiten en participatie bij kinderen en jongeren met licht traumatisch hersenletsel. Irene is naast haar promotietraject o.a. actief als secretaris van de landelijke Hersenletsel en Jeugd Onderzoek en Ontwikkeling werkgroep, volgt de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie voor kind en jeugd en speelt hockey. Haar grote wens voor alle kinderen is dat zij zoveel mogelijk aan activiteiten kunnen (blijven) deelnemen als zij willen, ook na een hersenschudding.

Hand-out

Van deze presentatie is geen hand-out beschikbaar.

Zaal
Kernhem 3

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren

Niveau
WO, (post)HBO

Sector
Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg),  maatschappelijk werkenden, leerkrachten en consulenten.