Helene Voogdt
Peter Brouwers

De kunst van het samenwerken

Samenwerken in de gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. Lange tijd werden we op dit onderwerp gestuurd door marktwerking, vermeende concurrentie en beperkte financiële middelen.
De ingezette stelselwijzigingen in 2014, Passend Onderwijs en in 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet langdurige zorg, hebben niet per definitie vindbare en laagdrempelige ondersteuning en zorg gebracht, aldus de rapportage van de Nationale Ombudsman.
Samenwerken van de formele en informele zorg voor mensen met hersenletsel is van groot belang, tenslotte heeft de mens met hersenletsel baat bij een sluitende zorg- en ondersteuningsketen, getuige ook de vele verhalen van ervaringsdeskundigen en hun sociale netwerk.
Samenwerken vraagt van alle beroepsbeoefenaren en andere betrokkenen een grondhouding die gevoed wordt vanuit het perspectief van de mens met hersenletsel. Waardegestuurde ondersteuning en -zorg om de mens met hersenletsel na de breuk in de levenslijn weer van betekenis te laten zijn.
Kortom, een boeiend, dynamisch en openhartig gesprek tussen Helene Voogdt en Peter Brouwers.

dr.ir. Helene Voogdt

Helene Voogdt is parttime directeur van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Zij is gepromoveerd in de organisatie van de cardiovasculaire zorg. Ze werkt als zelfstandig adviseur zorg binnen diverse organisaties aan thema’s als patiëntgerichte zorg, samen beslissen en integrale zorg. Helene is tevens universitair docent.

Peter Brouwers

Peter Brouwers is manager bij  Pauwer, een bedrijfsonderdeel van de Amarantgroep voor mensen met hersenletsel. Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij revalidatiecentrum Charlotte Oord, revalidatiecentrum Leijpark, het audiologisch centrum Libra, de gehandicaptenzorgorganisatie Gemini zorg en dienstverlening, de gehandicaptenzorgorganisatie Siza Midden Brabant, revalidatiecentrum Klimmendaal en Breinsupport.
Vanaf 1987 is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van de behandeling en zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Nederland. Bestuurlijk is hij actief in het LOHL, de stichting Daarnah, de stichting Coma Hospitium en het Nederlands Centrum Hersenletsel.

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
Helene Voogdt en Peter Brouwers

Zaal
Schouwburg

Algemene Inleiding

Tijd  10.00 - 11.30 uur