Ellen Witteveen

Waar zit de energie van de mantelzorger?

Introductie van het ‘energie-model’

In deze workshop wordt ingegaan op een model om de energie van mantelzorgers (van mensen met NAH) in beeld te brengen (Witteveen, Kruijswijk, 2018).
Doel van deze workshop is om duidelijk te krijgen welke professionele samenwerking met de mantelzorger ingezet kan worden in de verschillende ‘energie’ niveaus. Waar is faciliteren van de mantelzorger voldoende en waar is ondersteuning nodig of zelfs overname van de zorg?
Wanneer je op internet zoekt naar “mantelzorg” zie je dat de meeste hits ook iets noemen over ‘overbelasting’ of ‘kost veel energie’. In deze workshop gaan we aan het werk om ‘energie’ te vertalen in de richting van motivatie en innerlijke kracht. Dat is een andere manier van kijken naar mantelzorgers. Denken vanuit energie geeft de mogelijkheid om:
1. Zicht te krijgen op de positieve en negatieve aspecten (meer/ minder energie)
2. Levensbreed te kunnen kijken (dus niet alleen de energie die (mantel)zorgen vraagt)
3. De enorme dynamiek te laten zien van het zorgproces -afgezet tegen de factor "tijd"- met ups en downs.
De energie van de mantelzorger kan per moment verschillen. We zoomen in op de zorgsituaties die langdurend zijn en intensief. Bij situaties rond mensen met NAH vraagt dit extra aandacht vanwege de (vaak) onzichtbare gevolgen van het hersenletsel.
In het energiemodel worden 5 niveaus van energie onderscheiden namelijk: Samen genieten/ Goede balans/ Kwetsbaar evenwicht/ Over de grens en Overnemen. Daarnaast zijn er 4 factoren die van invloed zijn op die verschillende fases, namelijk: andere activiteiten/ de zorgvraag/ de persoon van de mantelzorger/ wat anderen doen.

Via casuïstiek en actieve werkvormen zullen we deze niveaus en de factoren met elkaar in verband brengen en er greep op krijgen.

Ellen Monden-Witteveen

Ellen Witteveen is docent bij het Instituut Social Work van de Hogeschool Utrecht. Zij is onderzoeker bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Als programmaleider Zorg in Balans houdt zij zich bezig met Informele Zorg rond mensen met langdurende ondersteuningsvragen die voortkomen uit cognitieve problemen zoals mensen met dementie, LVB of NAH.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
C4 - Ellen Monden-Witteveen

Zaal
Calluna

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  verzorgenden, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, ADL-ers,  consulenten en studenten.