Pepijn van de Munckhof

Experimentele behandeling van bewustzijnsstoornis

De meeste patiënten die door hersenletsel in een comateuze toestand geraken worden wakker of komen tijdens de behandeling in het ziekenhuis te overlijden. Een klein percentage overleeft in een toestand waarbij het bewustzijn niet volledig herstelt, zoals patiënten met een minimaal bewustzijn, patiënten met een niet-responsieve waaktoestand (voorheen vegetatieve toestand geheten) of patiënten met akinetisch mutisme (akinetisch mutisme beschrijft een situatie waarin een patiënt wakker is, maar niet in staat is om te bewegen of te spreken; red.). Er is momenteel geen effectieve behandeling voor deze patiënten. Vanaf de jaren ’60 is er geprobeerd om het gedaalde bewustzijn te verbeteren met diepe hersenstimulatie (DBS). Hoewel er positieve resultaten zijn beschreven, is het onduidelijk of dit daadwerkelijk door de DBS werd veroorzaakt, of dat dit natuurlijk optredend herstel van het bewustzijn betrof. Vanuit een nationale onderzoeksalliantie voor diagnostiek en experimentele behandeling van bewustzijnsstoornissen worden momenteel alle Nederlandse patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen in kaart gebracht. Bij geselecteerde patiënten met een minimale bewustzijnstoestand en akinetisch mutisme zal met DBS worden getracht het bewustzijn te verbeteren.

dr. Pepijn van den Munckhof

Pepijn van den Munckhof is werkzaam als neurochirurg in het Amsterdam UMC. Zijn specialisatie is diepe hersenstimulatie (DBS). Deze behandeling wordt sinds vele jaren toegepast bij de ziekte van Parkinson, dystonie en tremoren. Ook bij obsessief-compulsieve stoornissen worden inmiddels goede resultaten bereikt. Pepijn van den Munckhof heeft een lang bestaande interesse in bewustzijnsstoornissen en wil de komende jaren de effectiviteit van DBS bij bewustzijnsstoornissen onderzoeken.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
A1b Pepijn van den Munckhof

Zaal
Kernhem 1

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen en ouderen

Niveau
WO, (post)HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten.