Arno Prinsen

Ga toch weg?!

De impact van gebrek aan ziekte-inzicht op het veranderen van gedrag.

Mensen met hersenletsel tonen regelmatig gedrag waarvan de omgeving vindt dat het een probleem is. Mensen zijn bijvoorbeeld agressief, ontremd of houden geen rekening met anderen. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om als de persoon met hersenletsel zelf geen probleem ervaart? In deze workshop zal eerst worden uitgelegd wat het effect van gebrek aan ziekte-inzicht bij de persoon met hersenletsel is op de samenwerking met de omgeving en de bereidheid om ander gedrag aan te leren. Daarna zal besproken worden of de hulpverlener er iets aan kan doen en zo ja wat. Hoe werk je hierbij als team samen? Welke strategie heb je naar de persoon met hersenletsel en zijn naasten? En welke ruimte krijg je vanuit je organisatie en wat voor beperkingen zijn er vanuit je organisatie?

Arno Prinsen

Arno Prinsen werkt ruim 25 jaar met mensen met hersenletsel. Tijdens zijn studie psychologie eerst als begeleider, later als psycholoog bij diverse zorginstellingen. Daarnaast is hij jarenlang docent op het gebied van hersenletsel, in Nederland, België en Luxemburg, o.a. bij AXON leertrajecten. Tot slot schrijft hij over hersenletsel, met name over de impact van het gebrek aan ziekte-inzicht.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B7 Arno Prinsen

 

Zaal
Calluna

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
(post)HBO en (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk,  Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,  woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  verzorgenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, ADL-ers en consulenten.