Hans Reinders

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel bevrijden van het cliëntperspectief.

Lessen uit een onderzoek naar de kwaliteit van hun bestaan

‘Onze cliënten zijn eigenlijk best tevreden. Ze willen niet zoveel.’ ‘Zelf initiatief nemen komt er niet van.’ ‘Over haar toekomst hebben we het eigenlijk nooit.’ Uitspraken van professionals over cliënten met NAH die te denken geven. Een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van bestaan bij mensen met NAH in een intramurale setting leverde als conclusie een vraag op: ‘hoeveel van de beperkingen in hun kwaliteit van bestaan komt op rekening van het hersenletsel en hoeveel komt op rekening van de manier waarop professionals naar hen kijken?’ Een pleidooi voor kritische zelf-reflectie door professionals op hun eigen (impliciete) opvattingen en beelden ten aanzien van NAH, als bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteit.

J.S. Reinders

Hans Reinders is emeritus professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdan. Hij bekleedde, naast de leerstoel ethiek aan de Faculteit der Godgeleerdheid (1995-2016) en de Willem van den Bergh-leerstoel (1995-2005), de Bernard Lievegoed leerstoel voor ethiek in de langdurige zorg (2006-2016). Hij is de wetenschappelijk leider van Beelden van Kwaliteit, een narratieve methode voor kwaliteitsverantwoording en –ontwikkeling in de langdurige zorg (2011- heden).

Hand-out

Omdat er geen gebruik is gemaakt van een PowerPoint is er geen hand-out beschikbaar van deze presentatie.

Zaal
Bach 1

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post)HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg

Beroepsgroep
Gedragskundigen, verpleegkundigen, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, verzorgenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers en cliënten en hun vertegenwoordigers.