Sandra te Winkel
Marleen van der Wees
René Steinmann

Hoe verder na traumatisch hersenletsel bij een kind

Veel gestelde vragen
In deze workshop nemen wij mensen mee in veelgestelde, praktische vragen die leven in de periode dat een kind met niet-aangeboren hersenletsel aan het herstellen is. Maar ook praktische vragen uit de fase waarin kinderen met NAH "gewoon" weer meedoen in het dagelijks leven komen aan bod. De antwoorden op deze vragen zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en anders ontstaan door discussie met meerdere revalidatieartsen, psychologen en kinderneurologen die dagelijks werken met kinderen en jongeren met NAH. Na afloop krijgen mensen de vragen en antwoorden mee in de vorm van een korte folder. Natuurlijk staan wij ook open voor vragen uit de zaal. We hopen op een interactieve bijeenkomst!

Het NAH boekje voor onderwijs
In deze workshop wordt  ook het onderwijsboekje gepresenteerd door René Steinmann. Dit boekje geeft achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel. Hoe kun je in het onderwijs omgaan met de gevolgen van hersenletsel bij een leerling?

Sandra te Winkel

Sandra te Winkel is kinderrevalidatiearts met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel. Zij werkt al meer dan 10 jaar in dit werkveld, voorheen in Arnhem en sinds een jaar bij Merem in Hilversum. Zij is voorzitter van de landelijke werkgroep voor revalidatieartsen en psychologen die werken met kinderen met NAH.

Marleen van der Wees

Marleen van der Wees is Klinisch Neuropsycholoog. Ze werkt bij het kinder- en jongerenteam, met specialisatie NAH, van Libra Revalidatie & Audiologie te Eindhoven. Zij is praktijkopleider voor de Gezondsheidszorgopleidingen tot Klinisch Neuropsycholoog. Zij is nu en in het verleden betrokken bij diverse landelijke netwerken rond NAH kinder- en jeugd (stuur-en werkgroepen Hersenletsel-en jeugd, Zorgstandaard Traumatisch HersenLetsel kinder-en jeugd, Hersenletselteam Zuid-Oost-Brabant).

René Steinmann

René Steinmann is als gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog werkzaam bij St. Maartenskliniek/St. Maartenschool. Hij heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel en het verzorgen van nascholing op dit gebied. René is kerndocent bij AXON leertrajecten voor de basiscursus Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel.

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B3 Sandra te Winkel en Marleen vd Wees

Zaal
Erica

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren

Niveau
WO, (post)HBO, (post) MBO

Sector
Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten; alle mensen die werken met NAH kinderen in de praktijk!