Jan Lavrijsen

Van niemandsland naar ‘EEN na coma’

In deze slotpresentatie over de zorg na coma wordt uiteengezet hoe met gepassioneerde professionals, onderzoekers en managers, een niemandsland kan veranderen in een dynamisch Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (EENnacoma: https://www.eennacoma.net/). Een netwerk dat als missie heeft om de zorg voor mensen met ernstig NAH, inclusief langdurige bewustzijnsstoornissen, door samenwerking duurzaam te verbeteren. Met inspirerende en praktische voorbeelden hoe expertise wordt ontwikkeld, toegepast en uitgedragen in onderwijs en opleiding. Hierbij wordt toegepast wat in de jaren '90 van de vorige eeuw in diverse rapporten al werd aanbevolen, maar eerder niet van de grond kwam. Aan het eind van deze presentatie zullen deelnemers en organisaties geïnspireerd raken om mee te doen, praktisch aan de slag kunnen om daarin de juiste stappen te zetten in eigen werk, organisatie of regio. Hiermee wordt de beweging om werkelijk iets te betekenen voor mensen met de meest ernstige vormen van hersenletsel en hun naasten groter en groter. Met passende behandeling en zorg voor iedereen in alle fasen, met duidelijkheid wie daarin wat kan bieden; een zorg waarin beter benut kan worden wat mogelijk is, maar waarin ook niet alles hoeft wat kan.

dr. J. Lavrijsen

Jan Lavrijsen is als voormalig verpleeghuisarts (nu specialist ouderengeneeskunde) gepromoveerd op de langetermijnzorg voor mensen bij wie het bewustzijn niet meer terugkeert. Hij richtte de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip op, naar de lotgevallen van mensen met ernstig hersenletsel en hun naasten, vanaf 2016 ook verbonden aan het Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma (https://www.eennacoma.net/). Hij begeleidt diverse onderzoekers op het gebied van ernstig NAH en geeft in binnen- en buitenland lezingen over dit onderwerp, waaronder een TEDx over zijn missie:http://www.youtube.com/watch?v=BrRTFUp7NLU
Hij was o.a. lid van de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel en van het ontwikkelteam van het rapport ‘Naar meer bewustzijn: passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’ (Hersenstichting, mei 2018).

Hand-out

Van deze presentatie is geen hand-out beschikbaar.

Zaal
Kernhem 1

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  verzorgenden,  teamleiders, managers, consulenten; allen die met ernstig NAH te maken hebben.