Leonie Derksen

Verlies en rouw bij Niet Aangeboren Hersenletsel: meer weten helpt

Hersenletsel confronteert de mens met hersenletsel en zijn omgeving met verlies en rouw.  Bij hersenletsel gaat het over chronisch verlies. Verlies dat blijvend is en zich steeds opnieuw aandient tijdens het verdere leven. We noemen dit wel "levend  verlies". Mensen in chronische rouw worden vaak niet erkend in hun rouw en vaak ten onrechte als labiel, depressief en weinig veerkrachtig gezien. Dat terwijl juist hun rouw kan leiden tot deze gevolgen en omgekeerd deze gevolgen en het onbegrip van de omgeving de rouw kunnen versterken. Hierdoor kan leed op leed ontstaan. Levend verlies kent een andere vorm van rouw dan rouw bij overlijden. De workshop besteedt aandacht aan deze verschillen en aan de impact van het niet erkennen van rouw. Daarnaast gaat de workshop in op de aandachtspunten en valkuilen voor de professional.

Leonie Derksen

Leonie Derksen is als proces- en leerbegeleider werkzaam bij Siza. Zij is sinds 1988 werkzaam in de zorg- en dienstverlening aan mensen met hersenletsel. In die tijd heeft zij directe ondersteuning aan cliënten geboden en heeft zij diverse functie op het gebied van management en coaching vervuld. Naast haar eigen praktijk ‘Parakalein’ voor rouwbegeleiding werkt ze als docent bij AXON leertrajecten en geeft ze o.a. de basiscursus professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel en de workshop rouw en verlies bij NAH.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B8 Leonie Derksen

Zaal
Studio 2

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post)HBO, (post)MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk,  Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  verzorgenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers en consulenten.