Marjon Hendrickx
Gonda Levering

Revaliderend werken in de praktijk: hoe organiseer en evalueer je een meeloopdag voor naasten en hoe geef je een gesprek met naasten goed vorm?

In deze workshop wordt aan de hand van twee praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt hoe je innovaties op de werkvloer implementeert. Het ene voorbeeld is het organiseren en evalueren van een Meeloopdag voor naasten en het andere voorbeeld is het Gestructureerde Gesprek met naasten. Beide voorbeelden laten zien hoe je verbetering van zorg kunt bereiken door het praktisch implementeren van onderdelen uit relevante zorgstandaarden.

Voor de meeloopdag worden naaste(n) van revalidanten uitgenodigd om één of meerdere dagen mee te lopen met de behandelingen van de patiënt in de klinische fase. Het doel hiervan is dat naasten inzicht krijgen in het proces van de cliënt en inzicht in de therapie van de cliënt.

In het informatiegesprek met patiënt en naasten wordt gerichte informatie gegeven door een multidisciplinair team. Informatie en afspraken die tijdens de meeloopdag aan bod komen, worden tijdens het multidisciplinaire overleg gedeeld met alle disciplines. Zo ontstaat multidisciplinaire samenwerking met patiënt en naasten. Het Knowledge broker netwerk ondersteunt zorgverleners die implementatie op de werkvloer handen en voeten geven d.m.v. een leernetwerk. Hierin wordt kennis onderling gedeeld en de kennis die is opgedaan in de neurorevalidatie, zo optimaal mogelijk vorm gegeven. Dit netwerk wordt gefaciliteerd door het Kennisnetwerk CVA Nederland.
.

M.Y. Hendrickx-Jessurun

Marjon Hendickx is in 1992 afgestudeerd als logopedist aan de HAN en heeft jarenlange ervaring in het werken met volwassenen en ouderen met een neurologische aandoening. Werksettingen: revalidatiecentrum, ziekenhuis, eerste lijn en verpleeghuis. In 2016 is zij afgestudeerd als logopediewetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Sinds januari 2017 is zijn knowledgebroker bij het Kennisnetwerk CVA Nederland.

H. Levering

Al vele jaren werkt Gonda Levering  met veel plezier als fysiotherapeut in het Martini Ziekenhuis. Haar aandachtsgebieden zijn CVA, Parkinson en Functionele Neurologische bewegingsStoornissen. Sinds de oprichting van het Knowledgebroker netwerk CVA in 2011 is zij samen met 2 collega’s betrokken bij dit netwerk. De meerwaarde vindt zij is kennis delen en uitwisselen, leren van elkaar en ondersteuning bij het implementeren van onderdelen van de richtlijn CVA in de dagelijkse praktijk.

 

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
A9 Marjon Hendrickx en Gonda Levering

Zaal
Kernhem 2

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
(post)HBO

Sector
Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis.

Beroepsgroep
Paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten.