Frederike van Markus

Meedoen?!

'Meedoen’ is een multicenter onderzoek in de revalidatie naar participatie na NAH (<25 jaar) en gezinsimpact en het beloop hiervan over tijd. Na een korte schets van de opzet en de eerste resultaten van dit onderzoek wordt interactief besproken hoe het aanbod in zorg en onderwijs beter kan aansluiten op de vragen van kinderen, jongvolwassenen en hun gezin. Hoe werken wij in Nederland samen aan kwaliteit, innovatie en onderzoek t.b.v. de doelgroep? Enkele voorbeelden hiervan worden besproken, evenals een plan om ervaringsdeskundigheid beter te benutten.

mevr. drs F. van Markus-Doornbos vervangt dr. A.J. de Kloet

Wegens familieomstandigheden zal Arend de Kloet worden vervangen door Frederike van Markus, revalidatiearts bij Basalt (voorheen Sophia Revalidatie).

Arend de Kloet is gz-psycholoog bij Sophia Revalidatie en lector Revalidatie aan De Haagse Hogeschool, gepromoveerd op ‘Participatie van kinderen en jongeren met NAH’.
Zijn lectoraat (HBO-onderzoeksgroep) richt zich op:
1.  Participatie: beter inzicht krijgen in de diversiteit aan en dynamiek in participatie beïnvloedende factoren t.b.v. doelmatige, value based interventies.
2.  (Aangepast) bewegen en sport en technologie: vergroten van beweegdeelname van mensen met een beperking of chronische ziekte ter stimulering van vitaliteit en positieve gezondheid.
3.  eRevalidatie: vergroten en inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van eHealth en technologie in de medisch specialistische revalidatie.

Hand-out

Hier leest u de hand-out van de presentatie.
C7 Frederike van Markus

Zaal
Kernhem 3

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren

Niveau
WO, (post)HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, activiteiten begeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg),  maatschappelijk werkenden,  leerkrachten  en consulenten.