Niels Farenhorst

Prikkel jij of prikkel ik?

Over prikkelbaarheid en prikkelbaar gedrag.

Prikkelbaarheid en prikkelbaar gedrag komt vaak voor na hersenletsel. Dit kan zich uiten in irritatie, boosheid of zelfs agressie. Het hangt zowel samen met o.a. een verhoogde neurologische prikkelgevoeligheid, emotionele instabiliteit, impulsiviteit als psychologische reacties op de gevolgen van het letsel. In de workshop zullen veel voorbeelden uit de praktijk worden besproken en zal verbinding worden gelegd met veel andere aspecten van hersenletsel. Uit beter begrip van deze prikkelbaarheid vloeien praktische handvatten voort om dit te begrenzen en te hanteren.

Drs. N. Farenhorst

Niels Farenhorst werkt bijna veertig jaar in de neurorevalidatie. Eerst als ergotherapeut, later als psycholoog. Hij werkte in verschillende revalidatiecentra en momenteel in een algemeen ziekenhuis. Hij is als docent verbonden aan een aantal opleidingsinstituten. Hij schreef in diverse handboeken o.a. over het thema prikkelbaarheid en een behandelprotocol samen met psychomotorisch therapeut.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
C6 Niels Farenhorst

Zaal
Studio 2

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
(post) HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsconsulenten, ambulant begeleiders (zorg) en ADL-ers .