Carel Meskers
Ruud Selles

PROFITS: transparantie van zorg binnen het CVA/NAH netwerk.

Binnen de CVA/NAH zorgketen bestaat er een sterke behoefte aan een transparant verwijsbeleid en adequate terugkoppeling van behandelresultaten aan patiënten en zorgverleners, ongeacht de tijd na het incident en de behandellocatie. Het PROFITS project heeft als doel het ontwikkelen en opzetten van een infrastructuur voor het uniform voorspellen van het herstelpotentieel en het vervolgen en terugkoppelen van het daadwerkelijke herstel van patiënten binnen de behandelketen. Slimme ICT voor het flexibel en centraal verzamelen van gestandaardiseerde klinimetrie, het genereren van individuele voorspellingen van herstel en het online terugkoppelen daarvan staan hierbij centraal. Op basis van bestaande data-sets is een dynamische predictiemodule ontwikkeld waarmee individuele voorspellingen van herstel in de tijd kunnen worden getoond. Dit systeem is zelflerend, dat wil zeggen dat individuele voorspellingen steeds nauwkeuriger worden naarmate het systeem vaker wordt gebruikt, dus meer gegevens bevat over voorspelling en daadwerkelijk herstel. PROFITS maakt gebruik van aanbevolen standaarden voor klinimetrie in de zorg (KNGF) en sluit aan op internationale initiatieven. In de presentatie wordt naast de ontwikkeling en implementatie van PROFITS ingegaan op de kansen die een dergelijke aanpak biedt om de zorg in een behandelnetwerk duurzaam te verbeteren.

dr. C.G.M. Meskers

Carel Meskers is universitair hoofddocent en revalidatiearts bij de neurorevalidatie unit van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Naast de dagelijkse klinische en poliklinische zorg voor patiënten met beperkingen na (centraal) neurologisch letsel, houdt hij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar herstel na een CVA, bewegingsstoornissen en veroudering (sarcopenie). Hij is daarnaast medisch directeur van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) consortium “Neurocontrol” dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van medische technologie voor neurorevalidatie, in het bijzonder neuroplasticiteit.

dr. R. Selles

Ruud Selles is universitair hoofddocent aan het Erasmus MC voor de afdeling Revalidatiegeneeskunde en de afdeling Plastische-, Reconstructieve- en Hand Chirurgie en leidt een onderzoeksgroep op het gebied van handchirurgie en handrevalidatie. Hij is bewegingswetenschappen en was na zijn promotie postdoc onderzoeker bij het Sensory-Motor Performance Program van het Rehabilitation Institute of Chicago. Zijn onderzoek richt zich onder andere op het gebruik van routine uitkomstmaten in de neurorevalidatie en in de handrevalidatie voor het vergelijken van effectiviteit van behandelingen, en het ontwikkelen en toepasbaar maken van predictiemodellen.

 

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B6 Carel Meskers en Ruud Selles

Zaal
Bach 2

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen

Niveau
WO, (post)HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten.