Steven Laureys

Onderzoek van mensen met een bewustzijnsstoornis

Aan de universiteit van Luik worden comapatiënten uit de hele wereld onderzocht. Bij de Limburgse comapatiënt Rom Houben heeft men vast kunnen stellen dat hij al 23 jaar bewust leefde. Bij hem werd duidelijk hoe moeilijk het is om met zekerheid te zeggen dat iemand al dan niet bewust is. Zo zijn de onderzoekers op het idee gekomen om die zekerheid op een, inmiddels erkende, bewustzijnsschaal vast te leggen. Vandaag werkt iedereen met die schaal. Het antwoord op de vraag of Rom bewust is, is heel duidelijk ja. "We weten dat hij emoties en pijn ervaart en dat hij hoort wat we zeggen of vragen. We moeten nu proberen om hem en zijn lotgenoten een betere levenskwaliteit te bieden. Met de nieuwste technologie, die nog van dag tot dag verbetert, hopen we betere communicatiemogelijkheden te kunnen ontwikkelen". Aan dat project, met de toepasselijke naam Decoder, werken ondertussen negen Europese universiteiten mee.

Prof. dr. Steven Laureys

Steven Laureys is verbonden aan het Franstalig Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en werkt sinds 1997 aan de Universiteit van Luik (ULg). Hij leidt er de Coma Science Group van het GIGA Consciousness Onderzoekscentrum en is als klinisch professor verbonden aan de dienst neurologie van het universitair ziekenhuis Sart-Tilman van Luik.

Steven Laureys studeerde in 1993 af in de geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), werd MS in de farmaceutische geneeskunde aan de VUB in 1997, doctor in de medische wetenschappen aan de ULg in 2000, en is erkend in palliatieve zorg (ULB/ULg/UCL 2004) en geaggregeerd voor het hoger onderwijs (ULg 2007).

Het werk van de onderzoeksgroep van Laureys legt zich toe op de studie van de werking van de hersenen bij patiënten met ernstige bewustzijnsstoornissen: coma, niet responsieve waaktoestand, minimale bewustzijnsstatus en locked-in-syndroom (LIS).

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
A1a StevenLaureys

Zaal
Kernhem 1

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen en ouderen

Niveau
WO, (post)HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten.