Tanja Nijboer

Innovatiever meten is beter weten

Cognitieve klachten komen vaak voor na hersenletsel. Vaak blijkt het moeilijk om de klachten die mensen ervaren in de dagelijkse praktijk te objectiveren met standaard neuropsychologische pen-en-papier tests (NPO). Door het inzetten van verschillende innovatieve technieken (bijvoorbeeld Virtual Reality simulaties) zou het mogelijk kunnen zijn om dichter in de buurt van de dynamiek van het dagelijkse leven te komen en zo cognitieve tekorten of stoornissen toch in kaart te brengen. Een nieuwe cognitieve klachtenlijst zal besproken worden, de meerwaarde van een digitaal NPO en het mogelijkheden van VR simulaties.

dr. Tanja Nijboer

Tanja Nijboer werkt als gedragswetenschapper en neuropsycholoog bij de afdeling Psychologische Functieleer van de Universiteit van Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Haar huidige onderzoek richt zich voornamelijk op de neuropsychologie van (multisensorische) aandacht, waar cognitieve neurowetenschappen, diagnostiek en revalidatie samenkomen. Verschillende technieken uit deze velden worden gebruikt om te komen tot innovatievere manieren om cognitie in kaart te brengen.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
A4 Tanja Nijboer

Zaal
Bach 2

Presentatieronde 1

Tijd  12.00 - 13.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post)HBO

Sector
Revalidatie/Ziekenhuis

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen.