Tineke de Jonge
Henk Stam

Ik zie, ik zie anders dan wat jij ziet

Visuele waarnemingsproblemen t.g.v. Niet Aangeboren Hersenletsel

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een aantal dat sterk blijft stijgen. Per jaar komen hier ongeveer 135.000 mensen bij. 300.000 mensen ervaren visuele problemen als gevolg van de opgelopen schade aan de hersenen zoals wazig zien, dubbel zien en of gezichtsveldbeperking (b.v. Hemianopsie). Een bezoek aan de optometrist of oogarts levert vaak geen bruikbare oplossing voor deze problemen. Door de cliënten gelijktijdig te onderzoeken door een optometrist en een neuropsycholoog/GZ-psycholoog zijn wij op een andere manier tegen deze visuele klachten aan gaan kijken en zijn wij er ons van bewust dat ook andere oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan deze visuele problemen.
Wij nemen u mee in onze ervaringen en oplossingen welke wij opgedaan hebben in de afgelopen 7 jaar.

N.M. de Jonge

Tineke de Jonge is neuropsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog bij Bartiméus Dienstverlening. Momenteel werk zij vooral met mensen met een visuele klachten als gevolg van hersenletsel. Daarnaast verricht zij diagnostiek en geeft ze behandeling aan mensen met psychische klachten die samenhangen met de visuele beperking. Tineke de Jonge maakt deel uit van een expertisegroep bij Bartiméus met betrekking tot niet-aangeboren hersenletsel en cerebrale visuele stoornis/impairment (CVI)

H.L.M. Stam

Henk Stam is optometrist en low vision specialist binnen Bartiméus. Hij houdt zich, naast onderzoeken bij cliënten met een visuele beperking t.g.v. oogproblemen, de laatste 7 jaar bezig met oogheelkundige onderzoeken bij cliënten met NAH. Verder begeleidt en traint hij blinde patiënten om te gaan met retina (netvlies) implantaten (‘omgekeerde’ revalidatie) en houdt hij zich bezig met nieuwe behandelingsmethodes binnen de oogheelkunde.
Tevens is hij docent aan de VUmc en AMC te Amsterdam en Hogeschool van Utrecht.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
C8 Henk Stam en Tineke de Jong

Zaal
Bach 1

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), consulenten, optometristen/oogartsen en huisartsen.