Francisca van Dijk
Jeroen Vriesen

Wow, wat handig!

De meerwaarde van digitaal werken in de behandeling of begeleiding van mensen met hersenletsel

Wat kan digitaal werken betekenen voor mensen met hersenletsel, als aanvulling op face-to-face contact? Dat vroegen zorgorganisatie Hersenz en e-health platform Jouw Omgeving zich ook af. Samen hebben ze een aantal online behandelingen ontwikkeld voor mensen met hersenletsel. Daarmee kunnen cliënten thuis heel gemakkelijk via de ipad of PC aan hun behandeldoelen werken. De communicatie tussen behandelaar, cliënt en naaste is laagdrempeliger. De cliënt krijgt digitaal persoonlijke samenvattingen van alles wat hij heeft gedaan in de behandeling. De behandelaar kan van afstand meekijken en feedback geven. Het principe van ‘blended behandelen’ (de combinatie van  face-to-face en digitaal) is ook toepasbaar bij begeleiding. Dit alles kan ook mobiel, via de app van Jouw Omgeving.
De eerste ervaringen zijn positief en soms ook verrassend. Mensen kunnen thuis in hun eigen tempo aan hun doelen werken. Daardoor nemen ze meer eigen regie. Ze ervaren de digitale omgeving als leuk en uitnodigend. Ze hebben ook meer overzicht over wat ze gedaan hebben. Daarnaast biedt digitaal werken handige extra’s, zoals de voorleesfunctie (zeker bij afasie), de mogelijkheid om foto’s en filmpjes toe te voegen en het werken met de iPad, die je er veel makkelijker bij pakt dan een papieren map. Verrassend is ook dat mensen actiever worden in hun eigen sociale netwerk doordat ze de iPad gebruiken voor meer dan alleen het werken met de behandelmodules.

In deze workshop hoor je wat digitaal werken kan opleveren voor mensen met hersenletsel en hun naasten, voor de zorgprofessional en voor de organisatie. We laten zien hoe wij het doen en wat we van onze ervaringen geleerd hebben. Natuurlijk beantwoorden we ook graag jouw vragen.

F. van Dijk

Francisca van Dijk is Implementatie adviseur e-health bij Jouw Omgeving en helpt zorgorganisaties bij het implementeren en vormgeven van blended hulpverlening. Jouw Omgeving is een platform voor innovatieve effectieve online hulp. Ons doel is om de zorg beter, toegankelijker en persoonlijker te maken. Daarbij zijn eigen regie voor de client, samenwerken en transparantie binnen de zorg en binnen het platform de uitgangspunten.

J. Vriesen

Jeroen Vriesen is bij InteraktContour projectleider voor de implementatie van Jouw Omgeving.
Daarnaast is hij als groepsbehandelaar betrokken bij afasie groepsbehandelingen: hierbij ondersteunt hij de cliënt bij het beter leren communiceren, om actiever deel te laten nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven en geeft hij handreikingen om beter om te gaan met de afasie.

 

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
B2 Francisca van Dijk en Jeroen Vriesen

Zaal
Bach 1

Presentatieronde 2

Tijd  14.00 - 15.00 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Kinderen/Jongeren
Volwassenen

Niveau
WO, (post) HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg,  Maatschappelijk werk, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici,  (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg),  maatschappelijk werkenden,  teamleiders, managers en consulenten.