Marianne Boenink
Mayli Mertens

Zorgen voor patiënten in coma na hartstilstand;

ieder voor zich, of samen voor de patiënt?

De meeste mensen met een hartstilstand raken in coma, met onzekere uitkomst. Bij ongeveer de helft herstelt het bewustzijn niet meer en bij de andere helft bestaat kans op een blijvende handicap. Na opname op de Intensive Care is het afwachten of de patiënt wakker wordt. De duur van de levensverlengende behandeling hangt in sterke mate af van de (vaak zeer onzekere) prognose. Opvattingen over wat een ‘goede’ of ‘slechte’ prognose is lopen uiteen, zowel tussen betrokken familieleden en zorgverleners als tussen zorgverleners onderling. Dat heeft te maken met verschil van opvatting over kwaliteit van leven, maar ook met de verschillende soorten informatie die behandelaars in hun oordeel meenemen.
Zowel op de IC als in de revalidatie- en verpleeghuiszorg wordt onderzoek gedaan om prognostiek en zorg voor deze comapatiënten te verbeteren. Inzichten en innovaties uit de acute zorg worden lang niet altijd meegenomen in de langdurige zorg, en omgekeerd. Overmatige specialisatie en verkokering lijken optimale zorg voor comapatiënten in de weg te staan. In deze sessie willen we met betrokkenen (medisch professionals, familieleden) in gesprek: wat zijn de oorzaken van die verkokering en hoe kunnen acute en lange termijnzorg voor comapatiënten beter op elkaar afgestemd worden?

dr. Marianne Boenink

Marianne Boenink is gezondheidswetenschapper en filosoof. Zij is werkzaam bij de Universiteit Twente, waar ze onderzoek doet naar en lesgeeft over ethische aspecten van nieuwe medische technologie. Ze voert samen met medisch-technische en sociaalwetenschappelijke collega’s een project uit waarin wordt onderzocht onder welke voorwaarden nieuwe vormen van prognostiek bij coma een ‘verantwoorde innovatie’ kunnen zijn.

M. Mertens

Mayli Mertens is ethisch-wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Twente, waar ze zich samen met medisch-technische en sociaalwetenschappelijke collega’s richt op het verantwoord innoveren van de zorgpraktijk voor comapatiënten na hartstilstand. Ze doet daarvoor multi-contextueel, vergelijkend onderzoek in Nederland, de Verenigde Staten en Israel. Mayli geeft ook les aan het Yale Centrum voor Bioethiek.

 

 

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
C5 Marianne Boenink en Mayli Mertens

Zaal
Kernhem 4

Presentatieronde 3

Tijd  15.30 - 16.30 uur

Leeftijdscategorie cliënten/patiënten
Volwassenen
Ouderen

Niveau
WO, (post) HBO, (post) MBO

Sector
Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen.