Programma 2020

Hieronder vindt u het (voorlopige) programma van het HersenletselCongres 2020.

Nog niet het hele programma is bekend, maar de komende weken zal het programma verder worden gevuld. Hou dus regelmatig deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma.
Het programma ziet er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren. I.v.m. de overheidsregels kunnen we geen grote opening organiseren voor alle deelnemers. In plaats daarvan komen er drie rondes van presentaties en workshops, voorafgegaan door het openingswoord van de voorzitter van de HersenletselAlliantie.

Registratie

Vanaf 8.30 uur
Volg de instructies m.b.t. de de door u te gebruiken ingang.

Zie uw toegangsbewijs

Ontvangst

Koffie en thee

Diverse Foyers

Algemene Opening

Van 10.00  - 10.10 uur

Opening

De voorzitter van de Hersenletsel Alliantie, Vincent Buitendijk, zal het congres openen.

 

Eerste ronde workshops

Van 10.10  - 11.20 uur

Diverse zalen

Licht traumatisch Hersenletsel

Edwin Goedhart is medisch manager bij de KNVB.

 

Marsh Königs is neurowetenschappelijk onderzoeker en werkzaam bij het Emma Kinderziekenhuis.

 

Hersenschorsing

Wanneer actrice Margôt Ros, bekend van o.a. Toren C en schrijfster van het boek "Hersenschorsing", tijdens een theatervoorstelling tegen een ijzeren balk loopt, verandert haar leven volledig. Zij krijgt de diagnose lichte hersenschudding - rustig aan doen is het advies.  lees verder

 

Niels Farenhorst

Workshop intimiteit en seksualiteit

Bij de meest gestelde vraag –zowel aan iemand die we voor het eerst ontmoeten of al lang kennen- denken we zelden aan intimiteit en seksualiteit. Hulpverleners ervaren problemen op het gebied van de intimiteit en seksualiteit regelmatig als lastig te begrijpen en te benaderen. Ook omdat het vaak om subtiele-, kwetsbare- of privézaken gaat. In de neurorevalidatie wordt dit thema zelfs door sommigen als “neglect” beschouwd.   lees verder

Niels Farenhorst werkt ruim veertig jaar in de neurorevalidatie.  lees verder

Workshop relaties en ouderschap

Mitzy Barendregt is gezinstherapeut. lees verder.

Interactieve workplaats

Zaal:

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Onzichtbare gevolgen na hersenbeschadiging zijn in de praktijk lang niet altijd makkelijk te herkennen maar kunnen tot uiting komen door problemen in allerlei dagelijkse activiteiten en contacten met andere mensen: er zijn bijvoorbeeld problemen met aankleden, ..... lees verder

Ed Janssen is docent bij Stichting  ITON in Haarlem en werkzaam als fysiotherapeut bij Basalt Revalidatie locatie Leiden.

Zaal:

Pauze en informatiemarkt

Van 11.20 - 12.30 uur

Diverse Foyers 

Tweede ronde workshops

Van 12.30  - 13.40 uur

Diverse zalen

Caroline van Heugten

Overprikkeling vanuit wqetenschappelijk oogpunt

Caroline van Heugten is professor aan de Maastricht University. lees verder

Overprikkeling, een veelvoorkomend gevolg van hersenletsel

Irene Huenges Wajer is werkzaam bij de Universiteit van Utrecht. lees verder

Overprikkeling: hoe om te gaan met hersenen die overstroomt raken door te veel informatie

Veel cliënten met hersenletsel hebben last van overprikkeling. Ze worden overspoeld door geluiden, beelden of andere prikkels van buitenaf of door interne prikkels als pijn of terugkerende gedachtes. Hierdoor hebben cliënten meestal ook moeite met de duiding van de informatie en met de bepaling hoe je reageert op de prikkels. Hoe ondersteun je als hulpverlening cliënten met dit probleem? lees  verder

Arno Prinsen werkt ruim 27 jaar met mensen met hersenletsel. Tijdens zijn studie psychologie eerst als begeleider, later als psycholoog bij diverse zorginstellingen. lees verder

Marleen Kampert werkt inmiddels 9 jaar als ervaringsdeskundige neurorevalidatie binnen Revalidatiecentrum Amsterdam READE. lees verder

Overprikkeling

Zaal:

Pauze en informatiemarkt

Van 13.40 - 14.40 uur

Foyer New York

Derde ronde workshops

Van 14.40  - 15.50 uur

Diverse zalen

Workshop relaties en ouderschap

Mitzy Barendregt is gezinstherapeut. lees verder.

Oplossingsgericht werken

Wouter de Boer is zelfstandig docent

Merel van Zoelen is als neuropsycholoog  werkzaam bij gemivqa SVG. lees verder

Interactieve workplaats

Zaal:

Sandra te Winkel

Kinderen met Hersenletsel

Sandra te Winkel is kinderarts bij de Hoogstraat

Gokken we op het verkeerde paard?

De rehabilitatie van het wegwerporgaan

De resultaten van revalidatie bij kinderen en volwassenen met CP-levels 3 t/m 5 (rolstoel en zorgafhankelijk) zijn op de lange termijn zorgelijk als je de GMFCS curves bekijkt. Ook vervolgonderzoek bij volwassenen met CP 3-5 toont aan dat met toename van de leeftijd bijvoorbeeld pijnklachten vaak voorkomen en verder toenemen. Ondanks alle bekende therapieën en ingrepen. lees verder

Roeland Vollaart is ambulant begeleider en onderzoeker. lees verder

Motivatie als middels tot herstel bij jongeren

Judith Grit en Eva Beurskens van het Daan Theeuwescentrum

 

Kinderen met hersenletsel

Zaal:

Wakker liggen na hersenletsel; hoe pak je dat aan?

Ongeveer één op de drie mensen met een beroerte of traumatisch hersenletsel heeft last van slapeloosheid. Vaak blijft dit onzichtbaar en is de hulpvraag met name gericht op weer kunnen lopen of werkhervatting. Aangezien slapeloosheid het herstel ernstig kan belemmeren én gevolgen heeft voor het cognitief, emotioneel en lichamelijk functioneren is dit een gemiste kans. lees verder

Marthe Ford is als klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Heliomare. Haar promotieonderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam gaat over slapeloosheid bij niet aangeboren hersenletsel. lees verder

Slaapproblemen bij kinderen

Jeroen Dudink is kinderarts-Neonatoloog bij het UMC Utrecht.

 

Kinderen met hersenletsel

Zaal:

Niels Farenhorst

Workshop intimiteit en seksualiteit

Bij de meest gestelde vraag –zowel aan iemand die we voor het eerst ontmoeten of al lang kennen- denken we zelden aan intimiteit en seksualiteit. Hulpverleners ervaren problemen op het gebied van de intimiteit en seksualiteit regelmatig als lastig te begrijpen en te benaderen. Ook omdat het vaak om subtiele-, kwetsbare- of privézaken gaat. In de neurorevalidatie wordt dit thema zelfs door sommigen als “neglect” beschouwd. lees verder

Niels Farenhorst werkt ruim veertig jaar in de neurorevalidatie. lees verder

Workshop oplossingsgericht werken

Wouter de Boer is zelfstandig docent. lees verder

Merel van Zoelen is als neuropsycholoog  werkzaam bij gemivqa SVG. lees verder

Interactieve workplaats

Zaal:

Wel of niet opereren van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel in de acute fase.

Mensen worden al vanaf het begin van hun bestaan geconfronteerd met de gevolgen van ernstig traumatische hersenletsel en het is niet waarschijnlijk dat dit de komende decennia zal veranderen. Ondanks duizenden jaren van ervaring in het behandelen van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel blijft de beslissing om wel of niet te behandelen en wat voor behandeling er precies moet worden gestart zeer moeilijk. lees  verder

Jeroen van Dijck  haalde in 2015 zijn arts-examen aan de Universiteit Leiden. Als ANIOS Heelkunde in het HAGA Ziekenhuis, Den Haag legde hij de basis voor zijn promotieonderzoek naar traumatisch hersenletsel door hier de CENTER-TBI en Net-Qure studie op te zetten en te coördineren. lees verder

Revalidatie na reanimatie

Makkelijker gezegd dan gedaan.

Jaarlijks overleven 3000/3500 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Bijna de helft van deze mensen ervaart nadien cognitieve problemen. Een hartrevalidatietraject voor patiënten na een reanimatie moet zich daarom naast de fysieke training ook richten op mogelijke cognitieve problemen. lees verder

Liesbeth van der Wal promoveerde in 2019. Haar proefschrift ‘Revalidatie na Reanimatie’ geeft inzicht in cognitieve problemen tijdens de revalidatie... lees verder

De (niet-zichtbare) gevolgen van IC-opname na Corona

De revalidatiecentra zijn druk bezig met de begeleiding van mensen die t.g.v. het Corona-virus op de IC hebben gelegen en daardoor zowel fysiek als mentaal achteruit zijn gegaan.

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Zaal:

Afsluiting en terug naar garderobe

Van 15.50 - 16.10 uur

Foyer New York