Partnerschap en ouderschap bij mensen met niet aangeboren hersenletsel

Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie met anderen. In die interactie wordt normaliter steeds opnieuw naar een nieuw evenwicht gezocht waar alle deelnemers zich optimaal bij voelen.
Samenzijn en interacteren met anderen wordt danig op de proef gesteld als er sprake is van niet-aangeboren-hersenletsel. Zekerheden staan ter discussie, er ontstaan breuken en herdefiniëren van rollen, posities en verantwoordelijkheden is nodig.
Dit is natuurlijk helemaal het geval als binnen een partnerrelatie één van de partners niet-aangeboren-hersenletsel krijgt. En als hij of zij ook vader of moeder is, krijgt het gezamenlijk ouderschap enorm veel te verduren. Een hersenletsel is geen individueel probleem! Bijstelling van individuele, partner- en gezinsperspectieven is van groot belang. Maar dit is geen sinecure.
In de workshop zullen Rosemarijn Kroon en Mitzy Barendregt a.d.h.v. grondslagen uit de systeemtheorie en de hechtingstheorie met u onderzoeken hoe partners in hun partnerrelatie en relatie als ouders weer met elkaar en met anderen een team kunnen vormen waarin ze de invloed van de problemen, klachten en diagnose van NAH kunnen beperken. En hoe u hierbij als professional steunbron en/of deel van het team kunt zijn. Thema’s als goed-genoeg-ouderschap, (oude) patronen, verbinding versus niet-verstaan, intimiteit zullen aan de orde komen.

Mitzy Barendregt

Mitzy Barendregt was tot 1998 actief in het werkveld Jeugdhulpverlening. Tussen 1990 en 2003 had zij daarnaast een eigen praktijk voor dramatherapie voor kinderen en jongeren en hun gezinnen. Vanaf 1998 is zijn werkzaam in het werkveld Intensieve en Forensische psychiatrie. Vanaf 2019 daarnaast eigen praktijk voor systeemtherapie, m.n. volwassen cliënten met NAH en hun naasten. Mitzy is een systeemtherapeut met ook een groot dramatherapie-hart die steeds weer op zoek gaat naar verbinding tussen mensen die te maken hebben met verstoorde of verbroken relaties binnen hun familie of met andere naasten. Zij is volhardend en creatief hierin en houdt steeds veiligheid scherp in het oog.

Rosemarijn Kroon-Kessels

Rosemarijn Kroon heeft in 2008 hersen- en hersenvliesontsteking gehad. Na 7 maanden revalideren in de Hoogstraat in Utrecht, heeft ze haar best gedaan om met de restverschijnselen om te leren gaan. Ze heeft zelfs een gezin kunnen starten met haar man Wouter. Toen hun dochters 1 en 4 jaar oud waren, werd Wouter in 2017 getroffen door een ernstig herseninfarct. Met zichtbare en onzichtbare schade tot gevolg. Ze werken er onder andere in relatietherapie hard aan om met deze nieuwe situatie om te leren gaan.

Hand-out

Zaal 

Presentatieronde

Tijd 

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO

Sector

Beroepsgroep