Kinderen met traumatisch hersenletsel verdienen andere zorg dan volwassenen!

De zorgstandaard traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren is in 2016 opgesteld door de Hersenstichting, samen met professionals uit zorg en onderwijs en samen met ouders. Hierin staat beschreven welk recht op zorg kinderen hebben in Nederland. De praktijk is echter nog wat weerbarstig. Ondertussen zijn er 4 implementatietrajecten afgerond, waarover we graag meer vertellen. Er is een voorlichtingsboekje verschenen over NAH in het onderwijs. Ook wordt er hard gewerkt aan de Breinstraat-app, die samen met jongeren uitgebreid wordt om informatie over hersenletsel te verstrekken die beter aansluit bij waar jongeren behoefte aan hebben.
In de Brains Ahead studie is de afgelopen 5 jaar onderzoek gedaan naar de lange termijn gevolgen van kinderen met licht traumatisch hersenletsel op gebied van activiteiten en participatie en welke prognostische factoren hierop van invloed zijn. In een RCT (Randomized Controlled Trial) is gekeken naar de rol van psycho-educatie in de vroege fase na het letsel. Informatie uit deze psycho-educatie wordt gedeeld.

Sandra te Winkel

Sandra te Winkel is werkzaam als kinderrevalidatiearts op de jeugdafdeling in de Hoogstraat, waar ze kinderen met NAH ziet voor klinische en poliklinische revalidatie. Eerder was ze werkzaam bij Merem en bij Klimmendaal. Ze is voorzitter van de werkgroep revalidatie van Hersenletsel en Jeugd (Hej) en neemt deel aan de stuurgroep van Hej. Ze was betrokken bij de tot stand koming van de zorgstandaard traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren in 2016.

Suzanne Lambregts

Suzanne Lambregts is werkzaam als kinderrevalidatiearts op de kinderafdeling in Revant Breda, waar ze kinderen met NAH ziet voor poliklinische revalidatie. In december 2019 is zij gepromoveerd op de lange termijn gevolgen van kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel en de laatste jaren is ze nauw betrokken geweest bij de Brains Ahead! studie betreffende kinderen met licht traumatisch hersenletsel.

Hand-out

Zaal 

Presentatieronde

Tijd 

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO

Sector

Beroepsgroep