Programma 2021

Hieronder vindt u het (voorlopige) programma van het HersenletselCongres 2021.

Nog niet het hele programma is bekend, maar de komende weken zal het programma verder worden gevuld. Hou dus regelmatig deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma.
Het programma ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren.

Het HersenletselCongres 2021 wordt een online editie verspreid over 1 en 8 november; van 14.00 tot 17.30 uur.
Elk dagdeel kenmerkt zich door een algemene opening, waarna er twee keuze rondes zijn van workshops en/of presentaties.

kun je maar één dagdeel aanwezig zijn, dan kun je het andere dagdeel later online terugkijken.
Dat geldt ook voor de workshops die in de parallelsessies gegeven worden.
Je kunt dus meer volgen dan alleen je keuze op de dagdelen zelf.

Ontvangst

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening

14.00 tot 15.30 uur

Welkom

De dagvoorzitter heet u welkom op het HersenletselCongres 2021

 

Opening

De Hersenletsel Alliantie is het landelijke platform dat professionals met elkaar verbindt. De Hersenletsel Alliantie bestaat uit landelijke beroepsverenigingen, (kennis)netwerkorganisaties, de patiëntenvereniging en actie- en behandelprogramma's.
Door de oprichting van de Hersenletsel Alliantie is het mogelijk geworden om op het allerhoogste niveau in het land afstemming te hebben over de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel.

Vincent Buitendijk is van 2000 tot 2020 Raad van Bestuur geweest van Libra Revalidatie & Audiologie. Daarnaast was hij actief binnen Revalidatie Nederland en zowel landelijk als regionaal actief in de ontwikkeling van de zorg en dienstverlening aan o.a. mensen met hersenletsel.

Persisterende klachten na een sport-gerelateerde hersenschudding

Klinische relevantie van een data-gedreven benadering van subtypen

Wereldwijd wordt de incidentie van traumatisch hersenletsel geschat op 69 miljoen mensen per jaar. Daarvan betreft ~90% licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding). Sport-gerelateerde hersenschuddingen dragen hier aanmerkelijk aan bij, tot wel 45% van de hersenschuddingen onder kinderen. Hoewel in de meeste gevallen sprake is van een vlot herstel binnen 30 dagen, is er bij 10-20% van de sporters sprake van aanhoudende klachten langer dan drie maanden na het letsel. lees verder

Dr. Marsh Königs is senior neurowetenschapper in de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt op de effecten van ziekte en behandeling op de structuur en functie van hersenen van kinderen en jongeren, in de context van problemen in het dagelijks leven. lees verder

Edwin Goedhart is medisch manager bij de KNVB, arts van het Nederlands Voetbalteam en betrokken bij onderzoek naar de consequenties van sportblessures op het gebied van cognitief functioneren.

Hersenschorsing

Wanneer actrice Margôt Ros, bekend van o.a. Toren C en schrijfster van het boek "Hersenschorsing", tijdens een theatervoorstelling tegen een ijzeren balk loopt, verandert haar leven volledig. Zij krijgt de diagnose lichte hersenschudding - rustig aan doen is het advies.  lees verder

 

Pauze

15.30 tot 15.45 uur

Eerste ronde workshops

15.45 tot 16.25 uur

Niels Farenhorst

Workshop intimiteit en seksualiteit

Bij de meest gestelde vraag –zowel aan iemand die we voor het eerst ontmoeten of al lang kennen- denken we zelden aan intimiteit en seksualiteit. Hulpverleners ervaren problemen op het gebied van de intimiteit en seksualiteit regelmatig als lastig te begrijpen en te benaderen. Ook omdat het vaak om subtiele-, kwetsbare- of privézaken gaat. In de neurorevalidatie wordt dit thema zelfs door sommigen als “neglect” beschouwd.   lees verder

Niels Farenhorst werkt ruim veertig jaar in de neurorevalidatie.  lees verder

Joke Spikman

Stress en coping bij licht traumatisch hersenletsel

Een deel van de mensen met licht traumatisch hersenletsel blijft aanhoudende klachten hebben, die de hervatting van de dagelijkse activiteiten en het werk verstoren. Een belangrijke vraag is of het vermogen om adequaat om te gaan met stress, zoals ernstige levensgebeurtenissen en emotionele situaties, essentieel is voor een succesvolle aanpassing aan het hebben van licht traumatische hersenletsel.

Joke Spikman is Klinisch Neuropsycholoog en hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie van het UMCG. Daarnaast is ze hoogleraar Medische Neuropsychologie, en doet ze veel onderzoek naar (sociaal) cognitieve en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, en naar de effectiviteit van neuropsychologische behandelingen voor deze gevolgen.

 

Revalideren is motiveren!

De rol van motivatie in de jongerenrevalidatie.

Herstellen van ernstig hersenletsel is een lang traject. Bij het Daan Theeuwes Centrum (DTC) begeleiden we jongeren (16-35) bij hun revalidatie. Een belangrijke factor in het succes van een behandeling is motivatie. Soms is deze moeilijk te vinden. Als je van midden in het leven staan opeens teruggeworpen wordt naar bijna niets meer kunnen, is er allereerst een flinke dosis veerkracht nodig. lees verder

 

Na het afronden van de studie klinische neuropsychologie en de opleiding tot gz-psycholoog werkte Judith Grit in de ouderenzorg, revalidatie, psychiatrie en neuropsychiatrie. lees verder

Na haar onderzoeksmaster cognitieve en klinische neuropsychologie wilde Eva Beurskens het liefst in de revalidatie werken: de plek waar je een patiënt langere tijd mag volgen in zijn herstel en kan bijdragen aan kwaliteit van leven. lees verder

Wakker liggen na hersenletsel; hoe pak je dat aan?

Ongeveer één op de drie mensen met een beroerte of traumatisch hersenletsel heeft last van slapeloosheid. Vaak blijft dit onzichtbaar en is de hulpvraag met name gericht op weer kunnen lopen of werkhervatting. Aangezien slapeloosheid het herstel ernstig kan belemmeren én gevolgen heeft voor het cognitief, emotioneel en lichamelijk functioneren is dit een gemiste kans. lees verder

Marthe Ford is als klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Heliomare. Haar promotieonderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam gaat over slapeloosheid bij niet aangeboren hersenletsel. lees verder

Tweede ronde workshops

16.25 tot 17.15 uur

Wouter de Boer
Merel van Zoelen

Hoofdstuk Opgelost: Oplossingsgericht werken bij hersenletsel.

De cliënt expert? Wat kan je dan met jouw kennis over hersenletsel ?

Bij oplossingsgericht werken staat de gewenste toekomst van de cliënt centraal. Hoe wil hij dat zijn leven eruitziet over vijf jaar? Wat hoopt hij dat er anders is over een maand of een jaar? Wat maakt dat het al soms wél goed gaat? En wat nog meer? Hoe kan je daar meer mee doen? De cliënt zelf bedenkt de oplossingen. Hij is de expert! lees verder

Wouter de Boer is GZ-Psycholoog, neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Hij heeft jarenlange ervaring in het werken met mensen met hersenletsel. Lees verder

Merel van Zoelen werkt als gedragskundige voor Gemiva-SVG Groep, waar zij als regiebehandelaar betrokken is bij de behandeling van Hersenz.  Lees verder

Carmen Verhoeks
Mariëlle Reijbroek

Als praten beter gaat dan communiceren:

Cognitieve Communicatiestoornissen bij hersenletselpatiënten

Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) komen vaak voor bij hersenletselpatiënten. De impact hiervan op verschillende levensgebieden zoals sociale relaties, werk en kwaliteit van leven is vaak groot. In tegenstelling tot de fatische stoornissen zijn CCS vaak subtiel, en worden vaak niet onderkend. lees verder

Carmen Verhoeks is Aios psychiatrie en promovendus bij GGZ Oost Brabant. Lees verder

Mariëlle Reijbroek is in 1990 afgestudeerd als logopedist en heeft 11 jaar gewerkt binnen revalidatiecentrum Tolbrug. Vanaf 2001 is zij werkzaam als logopediste binnen het Hoog specialistisch centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie. Lees verder

Rixt Ytsma

Heb ik je over het hoofd gezien?

Je wilt graag (terug of starten met) naar school! Dat kan!
Wat heb je nodig om onderwijs te volgen na je revalidatieproces in de chronische fase wanneer je (L)THL hebt?
Ik maak, samen met het kind/jongere en met de school, een plan dat zo passend mogelijk wordt naar je onderwijsbehoeften.
Naar school betekent toekomstperspectief! Lees verder

Rixt Ytsma is medisch onderwijsdeskundige hersenletsel. Lees verder

Revalidatie na reanimatie

Makkelijker gezegd dan gedaan.

Jaarlijks overleven 3000/3500 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Bijna de helft van deze mensen ervaart nadien cognitieve problemen. Een hartrevalidatietraject voor patiënten na een reanimatie moet zich daarom naast de fysieke training ook richten op mogelijke cognitieve problemen.  Lees verder

Liesbeth van der Wal promoveerde in 2019. Haar proefschrift ‘Revalidatie na Reanimatie’ geeft inzicht in cognitieve problemen tijdens de revalidatie... lees verder

Plenaire vragenronde

17.15 tot 17.30 uur

Afsluiting dag 1

17.30 uur

Ontvangst

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening

14.00 tot 15.30 uur

Welkom

De dagvoorzitter heet u welkom op het HersenletselCongres 2021

 

Opening

Leo Brederveld neemt u mee in de actuele ontwikkelingen in het zorglandschap.
De ontwikkelingen in de zorg gaan momenteel razendsnel en bieden veel nieuwe perspectieven. Denk daarbij aan de expertisecentra  binnen de WLZ (Wet Landurige Zorg) op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende problematiek en op het gebied van hersenletsel bij kinderen, maar ook aan de ontwikkelingen  op het gebied van het casemanagement.

 

Expertisecentra in de Langdurige Zorg

Een drieluik

1. mensen met hersenletsel en ernstige gedagsproblemen - door Kitty Jurrius
2. mensen met hersenletsel op laag bewust niveau - door Jan Lavrijssen
3. kinderen en jongeren met ernstig hersenletsel - door Sandra te Winkel

Op initiatief van het Ministerie van VWS zijn op landelijk niveau drie werkgroepen in de sector voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel gestart die als opdracht hebben om binnen de kaders van de Wet Langdurige Zorg een netwerk te ontwikkelen die in staat is goede dienstverlening te bieden aan mensen met hersenletsel en complexe problematiek.
Hiertoe worden er per doelgroep één of meer zogeheten Doelgroep Expertise Centra (DEC's) opgezet en daarvan afgeleid verspreid over Nederland een aantal Regionale Expertise Centra (REC's).
Dit netwerk heeft als doel de reeds bestaande expertise beter te kanaliseren en de cliënten/patiënten de juiste zorg te kunnen bieden.

 

Algemene inleiding

Pauze

15.30 tot 15.45 uur

Eerste ronde workshops

15.45 tot 16.25 uur

Overprikkeling, een veelvoorkomend gevolg van hersenletsel

Een veel genoemde klacht na hersenletsel is toegenomen prikkelgevoeligheid. Wat bedoelen patiënten hier precies mee? Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen patiënten als het gaat om overprikkeling na NAH? lees verder

dr. I.(Irene) Huenges Wajer is in 2009 afgestudeerd aan Universiteit Utrecht. Na haar master neuropsychologie heeft zij de GZ-opleiding en de specialistenopleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. lees verder

Tanja Nijboer
Hanne Huygelier
Judy Bakker

Nieuwe technologie in de zorg

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven veel voor. Om die klachten te kunnen verklaren – of in een eerder stadium te voorspellen – wordt gebruikt gemaakt van een neuropsychologisch onderzoek (NPO); een groot aantal pen-en-papier tests afgenomen in een stille omgeving om tot een optimale prestatie te komen. De mogelijkheden van technologie als Virtual en Augmented Reality zullen besproken worden. Welke stappen moet je zetten voordat een nieuw instrument klinisch inzetbaar is? En wat vinden patiënten en behandelaars van deze ontwikkeling? lees verder

Tanja Nijboer is werkzaam als Associate Professor aan de Universiteit Utrecht en bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. lees verder

Hanne Huygelier is een postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit psychologie van de KU Leuven. lees verder

Judy Bakker werkt als ergotherapeut en promovendus bij zorgorganisatie Omring en aan de Universiteit Utrecht. lees verder

Jeroen van Dijck

Wel of niet opereren van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel in de acute fase.

Mensen worden al vanaf het begin van hun bestaan geconfronteerd met de gevolgen van ernstig traumatische hersenletsel en het is niet waarschijnlijk dat dit de komende decennia zal veranderen. Ondanks duizenden jaren van ervaring in het behandelen van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel blijft de beslissing om wel of niet te behandelen en wat voor behandeling er precies moet worden gestart zeer moeilijk. Lees meer

Jeroen van Dijck  haalde in 2015 zijn arts-examen aan de Universiteit Leiden. Als ANIOS Heelkunde in het HAGA Ziekenhuis, Den Haag legde hij de basis voor zijn promotieonderzoek naar traumatisch hersenletsel door hier de CENTER-TBI en Net-Qure studie op te zetten en te coördineren. Lees meer

Sara Koshdelazad

Cognitief herstel na een subarachnoïdale bloeding (SAB) en de invloed op kwaliteit van leven

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) komt vaak op een relatief jonge leeftijd (gemiddeld tussen het 40e en 60e levensjaar) voor, waarbij patiënten zich in een levensfase bevinden met belangrijke taken en verantwoordelijkheden binnen hun gezin, werk en sociale omgeving. In de meeste onderzoeken betreffende herstel na SAB (maar ook in de kliniek) wordt gebruik gemaakt van uitkomstschalen die zich vooral richten op motorische en andere neurologische uitkomsten (bijvoorbeeld de Glasgow Coma Scale). Echter, zelfs patiënten zonder fysieke klachten en met een ‘goede’ uitkomst op deze schalen, kunnen 6 maanden na SAB nog cognitieve stoornissen ervaren. lees verder

Sara Khosdelazad is werkzaam als neuropsycholoog en promovendus in het Universitair Medisch Centrum Groningen. lees verder

Tweede ronde workshops

16.25 tot 17.15 uur

Overprikkeling: hoe om te gaan met hersenen die overstroomt raken door te veel informatie

Veel cliënten met hersenletsel hebben last van overprikkeling. Ze worden overspoeld door geluiden, beelden of andere prikkels van buitenaf of door interne prikkels als pijn of terugkerende gedachtes. Hierdoor hebben cliënten meestal ook moeite met de duiding van de informatie en met de bepaling hoe je reageert op de prikkels. Hoe ondersteun je als hulpverlening cliënten met dit probleem? Lees  verder

Arno Prinsen werkt ruim 27 jaar met mensen met hersenletsel. Tijdens zijn studie psychologie eerst als begeleider, later als psycholoog bij diverse zorginstellingen. Lees verder

Marleen Kampert werkt inmiddels 9 jaar als ervaringsdeskundige neurorevalidatie  voorheen binnen Revalidatiecentrum Amsterdam READE. Lees verder

Henry Honné
Kirsten Peelen-van Olst

Hoe kan een NAH-patiënt bijna zelfstandig trainen

Hoe kan een NAH-patiënt bijna zelfstandig, intensief in kwaliteit en kwantiteit trainen aan beperkende NAH-symptomen als een hemi-inattentie, balans stoornissen en executieve stoornissen?

Augmented Reality (AR) is een methode om met digitale middelen informatie toe te voegen aan de werkelijkheid. Bekende voorbeelden zijn toepassing op mobiele telefoons die op het scherm informatie projecteren aan objecten of omgevingen die worden gefilmd of AR-brillen waarbij de gebruiker via de bril informatie kan zien. Lees verder

Henry Honnée is maat in een zelfgemaakt eerstelijns gezondheidscentrum met fysio, logo, ergo, psycho, podo, pedi, diëtetiek en bedrijfsarts. Lees verder

Kirsten Peeters-van Olst is fysiotherapeut die uitsluitend patiënten met neurologische aandoeningen behandelt.  Lees verder

Sabine van Erp

Cognitieve klachten na long-COVID

COVID-19 heeft ons al anderhalf jaar in de greep. COVID kent verschillende gevolgen waar we steeds beetje bij beetje meer kennis over krijgen.  Lees verder

Na het afronden van de opleiding ergotherapie heeft Sabine van Erp 13 jaar gewerkt binnen de neurorevalidatie met expertise op cognitieve revalidatie. Lees verder

Lieke Jorna

Gedragsveranderingen na ernstig traumatisch hersenletsel en subarachnoïdale bloeding

De rol van emotieherkenning

Gedragsveranderingen komen veel voor bij patiënten met traumatisch hersenletsel (THL) en een subarachnoïdale bloeding (SAB). De afgelopen jaren is er steeds meer bewijs dat sociale cognitie een rol speelt bij deze gedragsveranderingen. Lees verder

Lieke Jorna is (neuro)psycholoog en promovendus in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar zij onderzoek doet naar vroege indicatoren. Lees verder

Plenaire vragenronde

17.15 tot 17.30 uur

Afsluiting dag 2

17.30 uur