Programma 2021

Hieronder vindt u het (voorlopige) programma van het HersenletselCongres 2021.

Nog niet het hele programma is bekend, maar de komende weken zal het programma verder worden gevuld. Hou dus regelmatig deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma.
Het programma ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren.

Het HersenletselCongres 2021 wordt een online editie verspreid over 1 en 8 november; van 14.00 tot 17.30 uur.
Elk dagdeel kenmerkt zich door een algemene opening, waarna er twee keuze rondes zijn van workshops en/of presentaties.

kun je maar één dagdeel aanwezig zijn, dan kun je het andere dagdeel later online terugkijken.
Dat geldt ook voor de workshops die in de parallelsessies gegeven worden.
Je kunt dus meer volgen dan alleen je keuze op de dagdelen zelf.

Ontvangst

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening

14.00 tot 15.30 uur

Welkom

De dagvoorzitter heet u welkom op het HersenletselCongres 2021

 

Opening

De voorzitter van de Hersenletsel Alliantie, Vincent Buitendijk, zal het congres openen.

 

Licht traumatisch Hersenletsel

Edwin Goedhart is medisch manager bij de KNVB.

 

Persisterende klachten na een sport-gerelateerde hersenschudding

Klinische relevantie van een data-gedreven benadering van subtypen

Wereldwijd wordt de incidentie van traumatisch hersenletsel geschat op 69 miljoen mensen per jaar. Daarvan betreft ~90% licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding). Sport-gerelateerde hersenschuddingen dragen hier aanmerkelijk aan bij, tot wel 45% van de hersenschuddingen onder kinderen. Hoewel in de meeste gevallen sprake is van een vlot herstel binnen 30 dagen, is er bij 10-20% van de sporters sprake van aanhoudende klachten langer dan drie maanden na het letsel. lees verder

Dr. Marsh Königs is senior neurowetenschapper in de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt op de effecten van ziekte en behandeling op de structuur en functie van hersenen van kinderen en jongeren, in de context van problemen in het dagelijks leven. lees verder

Hersenschorsing

Wanneer actrice Margôt Ros, bekend van o.a. Toren C en schrijfster van het boek "Hersenschorsing", tijdens een theatervoorstelling tegen een ijzeren balk loopt, verandert haar leven volledig. Zij krijgt de diagnose lichte hersenschudding - rustig aan doen is het advies.  lees verder

 

Pauze

15.30 tot 15.45 uur

Eerste ronde workshops

15.45 tot 16.25 uur

Niels Farenhorst

Workshop intimiteit en seksualiteit

Bij de meest gestelde vraag –zowel aan iemand die we voor het eerst ontmoeten of al lang kennen- denken we zelden aan intimiteit en seksualiteit. Hulpverleners ervaren problemen op het gebied van de intimiteit en seksualiteit regelmatig als lastig te begrijpen en te benaderen. Ook omdat het vaak om subtiele-, kwetsbare- of privézaken gaat. In de neurorevalidatie wordt dit thema zelfs door sommigen als “neglect” beschouwd.   lees verder

Niels Farenhorst werkt ruim veertig jaar in de neurorevalidatie.  lees verder

Workshop

Sociale problematiek

Workshop

Revalideren is motiveren!

De rol van motivatie in de jongerenrevalidatie.

Herstellen van ernstig hersenletsel is een lang traject. Bij het Daan Theeuwes Centrum (DTC) begeleiden we jongeren (16-35) bij hun revalidatie. Een belangrijke factor in het succes van een behandeling is motivatie. Soms is deze moeilijk te vinden. Als je van midden in het leven staan opeens teruggeworpen wordt naar bijna niets meer kunnen, is er allereerst een flinke dosis veerkracht nodig. lees verder

 

Na het afronden van de studie klinische neuropsychologie en de opleiding tot gz-psycholoog werkte Judith Grit in de ouderenzorg, revalidatie, psychiatrie en neuropsychiatrie. lees verder

Na haar onderzoeksmaster cognitieve en klinische neuropsychologie wilde Eva Beurskens het liefst in de revalidatie werken: de plek waar je een patiënt langere tijd mag volgen in zijn herstel en kan bijdragen aan kwaliteit van leven. lees verder

Kinderen met hersenletsel

Wakker liggen na hersenletsel; hoe pak je dat aan?

Ongeveer één op de drie mensen met een beroerte of traumatisch hersenletsel heeft last van slapeloosheid. Vaak blijft dit onzichtbaar en is de hulpvraag met name gericht op weer kunnen lopen of werkhervatting. Aangezien slapeloosheid het herstel ernstig kan belemmeren én gevolgen heeft voor het cognitief, emotioneel en lichamelijk functioneren is dit een gemiste kans. lees verder

Marthe Ford is als klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Heliomare. Haar promotieonderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam gaat over slapeloosheid bij niet aangeboren hersenletsel. lees verder

Kinderen met hersenletsel

Tweede ronde workshops

16.25 tot 17.15 uur

Carmen Verhoeks

Als praten beter gaat dan communiceren:

Het screenen van hersenletselpatiënten op Cognitieve Communicatiestoornissen.

Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) komen vaak voor bij hersenletselpatiënten. De impact hiervan op verschillende levensgebieden zoals sociale relaties, werk en kwaliteit van leven is vaak groot. In tegenstelling tot de fatische stoornissen zijn CCS vaak subtiel, en worden vaak niet onderkend. lees verder

Carmen Verhoeks is Aios psychiatrie en promovendus bij GGZ Oost Brabant. Lees verder

Workshop

Rixt Ytsma

Heb ik je over het hoofd gezien?

Je wilt graag (terug of starten met) naar school! Dat kan!
Wat heb je nodig om onderwijs te volgen na je revalidatieproces in de chronische fase wanneer je (L)THL hebt?
Ik maak, samen met het kind/jongere en met de school, een plan dat zo passend mogelijk wordt naar je onderwijsbehoeften.
Naar school betekent toekomstperspectief! Lees verder

Rixt Ytsma is medisch onderwijsdeskundige hersenletsel. Lees verder

Workshop

Plenaire vragenronde

17.15 tot 17.30 uur

Afsluiting dag 1

17.30 uur

Ontvangst

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening

14.00 tot 15.30 uur

Welkom

De dagvoorzitter heet u welkom op het HersenletselCongres 2021

 

Opening

Leo Brederveld neemt u mee in de actuele ontwikkelingen in het zorglandschap.
De ontwikkelingen in de zorg gaan momenteel razendsnel en bieden veel nieuwe perspectieven. Denk daarbij aan de expertisecentra  binnen de WLZ (Wet Landurige Zorg) op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende problematiek en op het gebied van hersenletsel bij kinderen, maar ook aan de ontwikkelingen  op het gebied van het casemanagement.

 

De cognitieve klachten na IC-opname door Corona

De revalidatiecentra zijn druk bezig met de begeleiding van mensen die t.g.v. het Corona-virus op de IC hebben gelegen en daardoor zowel fysiek als mentaal achteruit zijn gegaan.

Algemene inleiding

Het verhaal van een ervaringsdeskundige

Algemene inleiding

Pauze

15.30 tot 15.45 uur

Eerste ronde workshops

15.45 tot 16.25 uur

Overprikkeling, een veelvoorkomend gevolg van hersenletsel

Irene Huenges Wajer is werkzaam bij de Universiteit van Utrecht. Nadere informatie volgt.

Tanja Nijboer

Nieuwe technologie in de zorg

Tweede ronde workshops

16.25 tot 17.15 uur

Overprikkeling: hoe om te gaan met hersenen die overstroomt raken door te veel informatie

Veel cliënten met hersenletsel hebben last van overprikkeling. Ze worden overspoeld door geluiden, beelden of andere prikkels van buitenaf of door interne prikkels als pijn of terugkerende gedachtes. Hierdoor hebben cliënten meestal ook moeite met de duiding van de informatie en met de bepaling hoe je reageert op de prikkels. Hoe ondersteun je als hulpverlening cliënten met dit probleem? Lees  verder

Arno Prinsen werkt ruim 27 jaar met mensen met hersenletsel. Tijdens zijn studie psychologie eerst als begeleider, later als psycholoog bij diverse zorginstellingen. Lees verder

Marleen Kampert werkt inmiddels 9 jaar als ervaringsdeskundige neurorevalidatie binnen Revalidatiecentrum Amsterdam READE. Lees verder

Henry Honné
Kirsten Peelen-van Olst

Hoe kan een NAH-patiënt bijna zelfstandig trainen

Hoe kan een NAH-patiënt bijna zelfstandig, intensief in kwaliteit en kwantiteit trainen aan beperkende NAH-symptomen als een hemi-inattentie, balans stoornissen en executieve stoornissen?

Augmented Reality (AR) is een methode om met digitale middelen informatie toe te voegen aan de werkelijkheid. Bekende voorbeelden zijn toepassing op mobiele telefoons die op het scherm informatie projecteren aan objecten of omgevingen die worden gefilmd of AR-brillen waarbij de gebruiker via de bril informatie kan zien. Lees verder

Henry Honnée is maat in een zelfgemaakt eerstelijns gezondheidscentrum met fysio, logo, ergo, psycho, podo, pedi, diëtetiek en bedrijfsarts. Lees verder

Kirsten Peeters-van Olst is fysiotherapeut die uitsluitend patiënten met neurologische aandoeningen behandelt.  Lees verder

Revalidatie na reanimatie

Makkelijker gezegd dan gedaan.

Jaarlijks overleven 3000/3500 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Bijna de helft van deze mensen ervaart nadien cognitieve problemen. Een hartrevalidatietraject voor patiënten na een reanimatie moet zich daarom naast de fysieke training ook richten op mogelijke cognitieve problemen.  Lees verder

Liesbeth van der Wal promoveerde in 2019. Haar proefschrift ‘Revalidatie na Reanimatie’ geeft inzicht in cognitieve problemen tijdens de revalidatie... lees verder

Plenaire vragenronde

17.15 tot 17.30 uur

Afsluiting dag 2

17.30 uur