Wel of niet opereren van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel in de acute fase.

Mensen worden al vanaf het begin van hun bestaan geconfronteerd met de gevolgen van ernstig traumatische hersenletsel en het is niet waarschijnlijk dat dit de komende decennia zal veranderen. Ondanks duizenden jaren van ervaring in het behandelen van patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel blijft de beslissing om wel of niet te behandelen en wat voor behandeling er precies moet worden gestart zeer moeilijk. Dit komt door de beperkte beschikbaarheid van onderzoek van hoge kwaliteit. Dit uit zich in grote behandelvariatie en brengt het risico van selectiviteit en onderbehandeling met zich mee. Het dilemma zal worden toegelicht en een aantal factoren (waaronder uitkomst van patiënten met traumatisch hersenletsel en ziekenhuis kosten) die bij deze besluitvorming van belang zijn zal worden besproken.

Jeroen van Dijck

Jeroen van Dijck  haalde in 2015 zijn arts-examen aan de Universiteit Leiden. Als ANIOS Heelkunde in het HAGA Ziekenhuis, Den Haag legde hij de basis voor zijn promotieonderzoek naar traumatisch hersenletsel door hier de CENTER-TBI en Net-Qure studie op te zetten en te coördineren. In het einde van 2016 startte hij in het LUMC onder leiding van prof. dr. W.C. Peul als ANIOS en onderzoeker op de afdeling neurochirurgie van het LUMC. Onderdeel van dit onderzoek is de moeilijkheid van de besluitvorming om te opereren in de acute fase. Hij is vanaf januari 2020 gestart als AIOS Neurochirurgie aan het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland, LUMC, HMC & Haga Teaching Hospital en zijn proefschrift aan het afronden.

Handout

Hieronder staat de handout bij deze presentatie:

Jeroen van Dijck handout

Presentatieronde
Eerste ronde workshops op 8 november

Tijd
15.45 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
gehandicaptensector, revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg, ouderenzorg, arbeid, maatschappelijk werk

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, huis- en basisartsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, ambulant begeleiders, woonbegeleiders, arbeidsdeskundigen, maatschappelijk werkers.