Persisterende klachten na een sport-gerelateerde hersenschudding

Klinische relevantie van een data-gedreven benadering van subtypen

Wereldwijd wordt de incidentie van traumatisch hersenletsel geschat op 69 miljoen mensen per jaar. Daarvan betreft ~90% licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding). Sport-gerelateerde hersenschuddingen dragen hier aanmerkelijk aan bij, tot wel 45% van de hersenschuddingen onder kinderen. Hoewel in de meeste gevallen sprake is van een vlot herstel binnen 30 dagen, is er bij 10-20% van de sporters sprake van aanhoudende klachten langer dan drie maanden na het letsel. Het type klachten dat sporters met een hersenschudding kunnen ervaren is zeer uiteenlopend en kan betrekking hebben op (een combinatie van) hoofdpijn, duizeligheid, visus, neurocognitie en emotie. De verschillen in klachtenpresentatie is groot en kenmerkend, maar onvoldoende begrepen. In de literatuur zijn op basis van klinische ervaring hypothesen gegenereerd over het bestaan van subtypen van een hersenschudding. Door gezamenlijk onderzoek van het Amsterdam UMC en de KNVB wordt dit ondersteund met empirisch bewijs uit een systematische review en cluster-meta-analyse. Binnen de Polikliniek voor Sportgerelateerde Hersenschuddingen van de KNVB (N > 225) wordt gestructureerde en prospectief verzamelde klinische data benut voor wetenschappelijk onderzoek. In deze presentatie worden de resultaten gedeeld van data-gedreven methoden om subtypen te onderscheiden, waarbij klinische relevantie op het gebied van functionele uitkomsten en het hersteltraject centraal staan.

Marsh Königs

Dr. Marsh Königs is senior neurowetenschapper in de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt op de effecten van ziekte en behandeling op de structuur en functie van hersenen van kinderen en jongeren, in de context van problemen in het dagelijks leven. Dr. Königs is gespecialiseerd op het gebied van traumatisch hersenletsel, waar hij zich richt op een beter begrip van verschillen tussen patiënten, met als doel om een gepersonaliseerde prognose te kunnen ontwikkelen. Op dit vlak zijn er samenwerkingen met de  Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, AFC Ajax Amsterdam en het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie.

Presentatieronde
Algemene opening 1 november

Tijd
14.00 uur

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO, WO

Sector
alle sectoren

Beroepsgroep
alle beroepsgroepen