Rixt Ytsma

Heb ik je over het hoofd gezien

Je wilt graag (terug of starten met) naar school! Dat kan! Wat heb je nodig om onderwijs te volgen na je revalidatieproces in de chronische fase
wanneer je (L)THL hebt? Ik maak, samen met het kind/jongere en met de school, een plan dat zo passend mogelijk wordt naar je onderwijsbehoeften. Onmisbaar is dat jouw docenten de kennis krijgen om je te begrijpen en begeleiden. Duidelijke, succesvolle praktijkvoorbeelden vanuit het Basis -en Voortgezet onderwijs, Middelbaar -en Hoger Beroepsonderwijs zullen besproken en getoond worden. Met daarbij aandacht voor literatuur, Zorgstandaard THL kind & Jongere, het VN-verdrag, de Variawet en de wet passend onderwijs die de zorgplicht van de school ondersteunen.
Naar school betekent toekomstperspectief!

Rixt Ytsma

Rixt Ytsma is medisch onderwijsdeskundige op het gebied van (licht) hersenletsel).
Zij staat er om bekend om onderwijs vanuit het kind/de jongere met hersenletsel, passend te maken. Daarbij wordt de leerkracht of docent direct meegenomen om kennis en didactiek te brengen.

Handout

Hieronder vind je de handout van de presentatie:

Over het hoofd gezien

Presentatieronde
tweede workshopronde op 1 november

Tijd
16.25 uur

Niveau
(post) HBO,  WO

Sector

Onderwijs, ambulante dienstverlening, revalidatie/ziekenhuis, gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk

Beroepsgroep
leerkrachten, ambulant begeleiders zorg/onderwijs, paramedici, revalidatieartsen, consulenten en maatschappelijk werkers