AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Een ervaring rijker

Het inzetten van ervaringsdeskundige vrijwilligers na de revalidatie van een hersenletsel.

In 2019 ging er bij Adelante Zorggroep een praktijkstudie van start waarbij ervaringsdeskundige vrijwilligers mensen met een hersenletsel na de revalidatie zelfmanagementondersteuning aanbieden.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers volgden een scholing om de zelfmanagementondersteuning aan te kunnen bieden. Hierna begeleidden ze mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die de multidisciplinaire revalidatiefase onlangs hadden afgerond. De fase na de revalidatie is voor veel mensen een lastige fase, waarbij de beperkingen in het dagelijks leven zeer duidelijk naar voren komen. De ervaringsdeskundigen combineren tijdens de ondersteuning hun ervaringskennis en de zelfmanagementondersteuning om de kwaliteit van leven, het psychisch welbevinden en participatiemogelijkheden van de cliënten te bevorderen.

Inmiddels is deze ondersteuningswijze geïmplementeerd en bestaat de ambitie om de interventie verder te verspreiden.

Tijdens deze workshop presenteren wij jullie, met ondersteuning van een van de betrokken ervaringsdeskundigen, de resultaten van onze studie en de implicaties daarvan voor de dagelijkse beroepspraktijk. We nemen jullie mee in de door ons opgedane do’s en don’ts en gaan graag met jullie in gesprek over de mogelijkheden op jullie eigen werkplek.

Milou Dupuits

In haar werk als ergotherapeut, onderzoeker en docent is hersenletsel altijd een groot thema geweest voor Milou Dupuits. Het overkoepelende doel is altijd het bevorderen van participatiemogelijkheden voor de betrokken partijen. Met enthousiasme gaat zij dan ook met jullie over dit onderwerp, en specifiek over de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen hierbij, in gesprek.

Simone Sep

Als gezondheidswetenschapper en als onderzoekscoördinator hersenletsel werkt Simone Sep voor Adelante Zorggroep en de Academische Werkplaats Revalidatie Limburg. Met praktijkgericht onderzoek en verbeterprojecten wil zij de transitie van specialistische revalidatie naar toekomstige zorgnetwerken ondersteunen. Zo hoopt zij een steentje bij te dragen aan passende zorg voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

Handout

Hieronder vind je na afloop van het congres de handout van deze presentatie:

Communicatie

Presentatieronde

1e ronde workshops 7 november

Tijd
14.45 uur

Niveau
(post) MBO,(post) HBO,  WO

Sector
Arbeid, Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
gedragskundigen, (gz)psychologen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jobcoaches

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info