AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

‘Home & Place making’: Plek voor plek het leven weer oppakken

Ondanks optimale multidisciplinaire behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, speelt achter voordeuren van mensen met NAH veel onbegrepen leed af. Door onzichtbare problematiek vallen NAH-getroffenen in onze participatiesamenleving gemakkelijk tussen wal en schip. Eenmaal thuis is het ook lastig passende hulp te vinden, omdat voor stukjes problematiek verschillende loketten, vakdisciplines en betaaltitels zijn.
Er is behoefte aan 1 centrale figuur en nieuwe, verbindende theorie. Theorie die de focus helpt verschuiven van lichamelijke beperkingen en functioneel herstel in de kliniek naar identiteitsverwarring en thuisgevoel op plekken die er voor NAH-getroffenen in hun persoonlijke leven toe doen.

Het project ‘Casemanagement Hersenletsel’ voorziet in het eerste; ons ‘Home & Place making’ project in het tweede. De uitdaging ligt in de verbinding.
In deze workshop verbinden we beide projecten op een sociaalruimtelijke en praktische manier door:
– Persoonlijke ‘plekkenkaarten’ van het leven voor en na een NAH te leren maken (place mapping);
– ‘Mappende’ en ‘coachende’ vragen te leren onderscheiden;
– Het ‘mogelijke zelf’ op een eenvoudige en veilige manier bespreekbaar leren maken.

Tussen de regels door laten we zien waarom er andere theorie dan alleen medische en gedragswetenschappelijke nodig is om de overgang van de klinische naar de thuisomgeving te verbeteren.

Ant Lettinga

Ant Lettinga heeft een praktische achtergrond in de fysiotherapie en neurorevalidatiezorg, is theoretische geschoold in de medische filosofie en het wetenschapsonderzoek en doet met NAH-getroffenen en beroepskrachten actieonderzoek op het gebied van zorginnovatie. Samen met een groep onderzoekers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen verbindt ze theorie, onderzoek en praktijk in vernieuwende leer- en verandertrajecten. Zo ontwikkelden ze met elkaar een ‘Home & Place making’ methodiek – met ‘place mapping‘ en ‘place coaching’ tools – die NAH-getroffenen plek voor plek helpt hun leven weer op de rit de krijgen.

Handout

Hier vind je na afloop van het congres de handout van deze presentatie.

Presentatieronde

workshopronde

Tijd

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Beroepsgroep

gedragskundigen, paramedici, (gz)psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, begeleiders, verzorgenden

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info