AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Ik voel mij overweldigd

Ervaringen van mensen met overprikkeling na hersenletsel

Na een niet-aangeboren hersenletsel rapporteren sommige mensen dat ze overgevoelig zijn geworden voor zintuigelijke prikkels zoals licht, geluid of geuren. Deze mensen voelen zich bijvoorbeeld overweldigd in een supermarkt, hebben een afkeer van fel zonlicht of kunnen niet meer naar familiefeesten. Uit deze voorbeelden blijkt dat een zintuigelijke overgevoeligheid na een hersenletsel een enorme impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Helaas staat het wetenschappelijk onderzoek naar zintuigelijke overgevoeligheid na een hersenletsel nog in de kinderschoenen. Tijdens deze presentatie zullen onderzoekers Marilien Marzolla en Hella Thielen hun resultaten bespreken van een kwalitatief onderzoek naar overprikkeling na hersenletsel. Zij hebben hiervoor 20 mensen met een niet-aangeboren hersenletsel geïnterviewd om te vragen naar de impact van overprikkeling op hun alledaagse leven, en hoe zij ermee om gaan. Gebruiken ze hulpmiddelen, kiezen ze voor vermijdingsgedrag of hebben zij passende strategieën ontwikkeld? Bovendien werd er gekeken naar welke factoren en situaties bepalend zijn voor overprikkeling. Dit alles met het oog op het vergroten van de kennis over dit onderwerp en uiteindelijk betere zorgverlening voor mensen die last hebben van overprikkeling na hersenletsel.

 

Marilien Marzolla

Marilien Marzolla is promovendus aan de Universiteit van Maastricht en het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Zij onderzoekt prikkelverwerking en klachten van overprikkeling na hersenletsel, hoe vaak deze voorkomen en welke andere factoren ermee samenhangen.

Hella Thielen

Hella Thielen is promovendus aan de KU Leuven en werkt als klinisch neuropsycholoog met volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast is zij lid van de divisie Psychodiagnostiek van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Zij doet sinds 2018 onderzoek naar overprikkeling na een niet-aangeboren hersenletsel.

 

Handout

Hier vind je de handout van deze presentatie.

Presentatieronde

workshopronde

Tijd

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
revalidatie/ziekenhuis, ambulante zorg

Beroepsgroep

gedragskundigen, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info