AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Lief en leed: De rol van sociale cognitieproblemen in partnerrelaties na hersenletsel

Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen voor partnerrelaties. Onderzoek laat zien dat koppels minder tevreden zijn over hun relatie na hersenletsel, en dat hersenletsel de kans op een relatiebreuk vergroot. Tegelijkertijd draagt het hebben van een goede relatie sterk bij aan het welzijn van hersenletselpatiënten én hun partners. Promovendus Brenda van den Broek vertelt in haar presentatie over haar promotieonderzoek naar de rol die sociale cognitieproblemen spelen in partnerrelaties na hersenletsel. Ze schetst in haar presentatie de achtergrond van het onderzoek, deelt de eerste resultaten, en vertelt over lopende studies.

Brenda van de Broek

Brenda van den Broek is promovendus bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie van GGZ Oost Brabant en Maastricht University. Ze onderzoekt de invloed die hersenletsel kan hebben op partnerrelaties. Meer specifiek is ze geïnteresseerd in de rol die sociale cognitieproblemen hierin spelen.

Handout

Na afloop vind je hier de handout van deze presentatie.

Presentatieronde

workshopronde

Tijd

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
alle sectoren, maar met name Revalidatie en Ziekenhuis

Beroepsgroep

gedragskundigen, paramedici, psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, begeleiders, maatschappelijk werkers, verzorgenden, arbeidsdeskundigen en -begeleiders, consulenten, etc.

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info