AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Verslaving en hersenletsel

Professioneel omgaan met comorbiditeit

Het betreft de dubbele diagnose NAH en problematisch middelen gebruik. Iemand met deze dubbele diagnose heeft veel klachten en ongemakken, echter de achterliggende oorzaak is altijd onzeker. De overlap aan klachten is zeer groot. Is de oorzaak NAH, of het middelen gebruik, of een combinatie van beide? Pas wanneer iemand langer dan 4 weken gestopt is met al het middelen gebruik, pas dan neem je de puur NAH gerelateerde klachten beter waar.
Hoe graag je ook zou willen, stoppen met gebruik is moeilijk te bereiken bij deze mensen. Focussen op gebruik werkt meestal contraproductief en staat de opbouw van een goede hulpverleningsrelatie in de weg. Alles draait om het opbouwen van contact en het winnen van vertrouwen. Doel is een verbetering van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Autonomie en eigen keuzes zijn daarbij uitgangspunt.
Wij werken als hulpverleners niet met lastige mensen, maar met mensen met lastige problemen. En dat is de bedoeling!

 

Gert van Riel

 Gert van Riel is direct na de huisartsen opleiding (1987) in de verslavingszorg gaan werken; ambulant en klinisch. De laatste 10 jaar voor zijn pensionering in een multidisciplinair team voor bemoeizorg (OGGZ) gewerkt. De doelgroep waren zorgwekkende zorgmijders met een grote variatie aan problemen, waaronder de dubbele diagnose NAH en problematisch middelen gebruik. Gert van Riel geeft presentaties, workshops, casuïstiekbesprekingen aan professionals.

Handout

Presentatieronde

workshopronde

Tijd

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Alle

Beroepsgroep

Alle beroepsbeoefenaren betrokken bij mensen met hersenletsel en de dubbele diagnose.

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info