AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2022 datum

Programma 2022

Hieronder vindt u het programma van het HersenletselCongres 2022

Inmiddels is vrijwel het hele programma bekend, maar de komende weken zal het programma verder worden gevuld. Hou dus regelmatig deze pagina in de gaten voor het meest actuele programma.
Het HersenletselCongres 2022 wordt een online editie opgedeeld in twee dagdelen op 7 en 14 november; van 14.00 tot 17.30 uur.
Elk dagdeel kenmerkt zich door een algemene opening, waarna er twee keuze rondes zijn van workshops en/of presentaties.

Kun je maar één dagdeel aanwezig zijn, dan kun je het andere dagdeel later online terugkijken.
Dat geldt ook voor de workshops die in de parallelsessies gegeven worden.
Je kunt dus meer volgen dan alleen je keuze op de dagdelen zelf.  het gehele congres is online tot 5 januari te bekijken.

Aanmelden

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening 14.00 tot 14.30 uur

Roel de Bruijn

Welkom

De dagvoorzitter, Roel de Bruijn heet u welkom op het HersenletselCongres 2022

Roel de Bruijn is lid van het comité van aanbeveling en was tot voor kort bestuurder bij Ons Tweede Thuis te Aalsmeer.

Opening

De tekst van de hoofdspreker op deze dag volgt nog.

Pauze                                                                                                                                                                                                                           14.30 – 14.40 uur

Presentatie en workshopronde 1                                                                                                                                                                     14.40 – 15.40 uur

Milou Dupuits

Een ervaring rijker: het inzetten van ervaringsdeskundige vrijwilligers na de revalidatie van een hersenletsel.

In 2019 ging er bij Adelante Zorggroep een praktijkstudie van start waarbij ervaringsdeskundige vrijwilligers mensen met een hersenletsel na de revalidatie zelfmanagementondersteuning aanbieden.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers volgden een scholing om de zelfmanagementondersteuning aan te kunnen bieden. Hierna begeleidden ze mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die de multidisciplinaire revalidatiefase onlangs hadden afgerond. De fase na de revalidatie is voor veel mensen een lastige fase, waarbij de beperkingen in het dagelijks leven zeer duidelijk naar voren komen.  Lees hier verder.

Door Milou Dupuist en Simone Sep

 

Eric hermans 3

Over het hoofd gezien

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd.
De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook. 
Lees hier verder.

Door Eric Hermans

Rouw en verliesverwerking

Na de breuk in het leven door het hersenletsel hebben getroffenen en hun naasten te maken met verliezen; zo kan er sprake zijn van verlies van fysieke en cognitieve functies, verlies van werk, relaties, intimiteit, vrienden, toekomstverwachtingen en van de persoonlijkheid. Rouw is een gezonde reactie op verlies en ieder mens doet dit op zijn eigen unieke manier. Het kan vragen over zin- en betekenis (geving) oproepen.

Door Leonie Derksen

Kan een patiënt/cliënt met langdurige bewustijnsstoornissen nog een ontwikkeling doormaken (voorlopige titel)

Aan de hand van de geschiedenis over behandeling van bewustzijnsstoornissen en daarop volgend de verschillende bewustzijnsschalen en kanttekeningen nemen we je mee in de problematiek van patiënten met langdurige bewustijnsstoornissen.
Wat houdt behandeling en benadering in. De achterliggende theorieën en nieuwe ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld bepaalde vormen van medicatie en Deep Brain Stimulation.
Wat zijn reflexen of wat is spontane activiteit, automatische activiteit of gerichte motoriek
Wat is ontwikkeling.

Door Ronald Peijnenburg

Pauze                                                                                                                                                                                                                           15.40 – 15.50 uur

Presentatie en workshopronde 2                                                                                                                                                                     15.50 – 16.50 uur

foto eline van den Bos

"Waar kunt u van genieten?"

Zinvolle dagbesteding voor jonge mensen in minimaal bewuste toestand of met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis.
In 2019 zijn door KPMG tien doelgroepen binnen de Wlz beschreven, waarbij sprake is van hoog complexe en laag volume zorg. Twee doelgroepen zijn mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en jonge mensen (<65 jr.) met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Lees hier verder.

Door Eline van den Bos

Frank Wintraecken

Omgaan met agressie bij niet aangeboren hersenletsel

Als er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel, weten we dat bepaald gedrag van voor het hersenletsel, nu versterkt kan zijn. Bv iemand met een “kort lontje, heeft na zijn hersenletsel een nog “korter lontje”. Dit veroorzaakt vaak veel problemen. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn partner, kinderen, begeleiders of behandelaren.
Lees hier verder

Door Frank Wintraecken

Wearebles in de zorg

In deze presentatie worden conventionele meetinstrumenten voor balans vergeleken met balansmeting door een bewegingssensor na CVA.
Met de bewegingssensor kan het evenwicht worden gemeten.
Ook wordt een activiteitenmonitor om het hand/arm gebruik te meten en te stimuleren bij mensen die een beroerte hebben gehad gepresenteerd. Nadere tekst volgt.

Door Elissa Embrechts, Marieke Geerarts enNienja Langerak

Pauze                                                                                                                                                                                                                       16.50 tot 17.00 uur

Plenaire vragenronde dag 1                                                                                                                                                                                17.00 – 17.30 uur

Afsluiting dag 1                                                                                                                                                                                                                      17.30 uur 

Aanmelden

Ontvangst

Vanaf 13.30 ben je welkom om in te loggen op het HersenletselCongres.
je kunt dan alvast een kijkje nemen in de studio en de introductie bekijken.

Algemene Opening 14.00 tot 14.30 uur

Roel de Bruijn

Welkom

De dagvoorzitter, Roel de Bruijn heet u welkom op het HersenletselCongres 2022

Roel de Bruijn is lid van het comité van aanbeveling en was tot voor kort bestuurder bij Ons Tweede Thuis te Aalsmeer.

Opening

Wilco Achterberg def

Geriatrische Revalidatie, Quo Vadis?

Over verleden en toekomst van de herstelzorg voor ouderen.
De geriatrische revalidatie is misschien wel de bakermat van de geriatrie en als zodanig ‘ oude koek’, maar zij is als onderzoeks- en vakgebied en als zorgproduct eigenlijk vrij nieuw. Het gaat om kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, die na hersenletsel, trauma of andere aandoening die functieverlies geeft, weer graag naar huis willen, vaak op een afhankelijker niveau dan voor de achteruitgang. Er is natuurlijk overlap met de Medisch Specialistische Revalidatie, maar in deze groep ook met geriatrie en palliatieve zorg.
Waar zitten nu precies de verschillen? Lees hier verder.

door Wilco Achterberg

Pauze                                                                                                                                                                                                                           14.30 – 14.40 uur

Presentatie en workshopronde 1                                                                                                                                                                      14.40 – 15.40 uur

FW Hogervorst2

Professioneel ervaringsdeskundige; HOE DAN

Aan de hand van mijn en uw ervaringen:
Hersenletsel hebben betekent nog niet dat je ervaringsdeskundige bent.
Ervaringsdeskundige zijn betekent nog niet dat je professioneel inzetbaar bent.
Andersom: Dat je een professional bent die werkt met mensen met hersenletsel betekent nog niet dat je professioneel kunt omgaan met ervaringsdeskundige collega’s, en hun inbreng. Lees hier verder.

Door Frank Willem Hogervorst

 

Verslaving en hersenletsel

Tekst volgt.

Door Gert van Riel

Foto EHL Marilien en Hella 2

Ik voel me overweldigd

Ervaringen van mensen met overprikkeling na hersenletsel.
Na een niet-aangeboren hersenletsel rapporteren sommige mensen dat ze overgevoelig zijn geworden voor zintuigelijke prikkels zoals licht, geluid of geuren. Deze mensen voelen zich bijvoorbeeld overweldigd in een supermarkt, hebben een afkeer van fel zonlicht of kunnen niet meer naar familiefeesten. Uit deze voorbeelden blijkt dat een zintuigelijke overgevoeligheid na een hersenletsel een enorme impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Lees hier verder.

Door Marilien Marzolla en Hella Thielen

Home & Place making

Home & Place making’ gaat over hoe mensen van hun huis een thuis maken, er op uit trekken en andere voor hen belangrijke woon-, werk- en vrijetijdsplekken (weer) eigen maken. Het begrijpt en ondersteunt levens van mensen vanuit alledaagse plekken die er persoonlijk voor hen toe doen. Plekken waar ze hun identiteit aan ontlenen. Dat geldt dus ook voor mensen met hersenletsel; maar hoe? (Voorlopige tekst). 

Door Ant Lettinga

Pauze                                                                                                                                                                                                                            15.40 – 15.50 uur

Tweede ronde workshops 15.50 tot 16.50 uur

LvanStarkenburg003

Mee(r) doen met beperkte energie

“Nu ik meer doe, voel ik me een belangrijker mens”

Om te participeren heb je energie nodig. Vermoeidheid is een berucht en hardnekkig probleem bij mensen met NAH.
Iedereen is wel eens moe, maar wat maakt hun vermoeidheid anders? Wat is eraan te doen? Lees hier verder.

Door Lottie van Starkenburg

agali photo large

Duizeligheid bij hersenletsel; waarom en wat kun je er tegen doen?

Duizeligheid bij hersenletsel komt vaak voor bij zowel traumatisch als niet-traumatisch hersenletsel, maar wordt weinig onderkend. Het is een klacht die veel leed veroorzaakt en verdient het om nader beschouwd te worden. Lees hier verder.

Door Agali Mert

Breincafe 2.0 Ervaringsdeskundige en professional slaan handen ineen.

In de provincie Limburg wordt door een aantal zorgaanbieders (formeel en informeel) gewerkt aan het opzetten van lotgenotencontact voor mensen met hersenletsel en hun naasten. De kracht zit er nu in dat professionals en ervaringsdeskundigen samen gaan zorgen voor een goede basis en continuïteit. Ervaringsdeskundigen worden geschoold en professionals zorgen voor alle facilitaire zaken, zoals laagdrempelige locaties en sprekers. Lees hier verder.

Door Mariëlle Kurvers en Priscilla Janssen

Pauze                                                                                                                                                                                                                           16.50 – 17.00 uur 

Plenaire vragenronde 17.00 tot 17.30 uur

Afsluiting dag 2 17.30 uur

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Reserveer in je agenda: 7 en 14 november

De coronaregels zijn versoepeld, maar hoe dat zal zijn in het najaar is nog onbekend. Dit...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info