Programma 2019

Hieronder vindt u nog  het programma van het HersenletselCongres 2019.

Zoals u ziet is het een zeer gevarieerd programma geweest, met onderwerpen voor alle professionals die werken met mensen met hersenletsel.

Inmiddels zijn we druk met het verzamelen van onderwerpen voor het congres van 2020. Dit volgt binnenkort.

 

Registratie

Vanaf 8.30 uur

Centrale hal

Ontvangst

Koffie en thee

Foyer New York

Algemene Opening

Van 10.00  - 11.30 uur

Schouwburgzaal

Opening

Aan de hand van het verhaal van Isabella Martini legt Merel Heimens-Visser uit waar de Hersenstichting voor staat.

Merel Heimens Visser studeerde Bedrijfscommunicatie en Sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht en behaalde een MBA aan de Universiteit Nyenrode.  Ze vervulde directiefuncties bij de Leidse universiteit, Kennisalliantie en het Ministerie van Economische Zaken. Van 2012 tot 2018 was zij directeur bestuurder bij Stichting Lezen & Schrijven. Sinds maart 2019 is ze directeur-bestuurder van de Hersenstichting.

Op 13 jarige leeftijd werd Isabella Martini aangereden door een scooter. Ze lag drie maanden in coma en moest daarna alles opnieuw leren. Praten, lopen, zindelijk worden en nog veel meer dingen die voor een dertienjarige vanzelfsprekend zijn. Het gaat nu nog steeds elke dag een beetje beter, maar veel dingen blijven lastig.

Misverstand en onbegrip; sociale cognitiestoornissen na hersenletsel

Joke Spikman is Klinisch Neuropsycholoog en al bijna 30 jaar werkzaam in de klinische praktijk met patiënten met neurologische aandoeningen en hersenletsel, zowel in een academisch ziekenhuis als in een revalidatie-instelling. lees verder

Hersenletsel, met name als de frontale hersengebieden zijn beschadigd, kan tot veranderd gedrag in sociale situaties leiden. Patiënten zijn niet meer goed in staat om passend te reageren en op een adequate manier met andere mensen om te gaan. lees verder

Neuromagic; Beïnvloeding van het cognitief functioneren

Victor Mids is illusionist en arts, en bedenker en host van het televisieprogramma MINDF*CK. Met wekelijks meer dan 2 miljoen Nederlanders aan de buis gekluisterd is MINDF*CK de kijkcijferhit van de zaterdagavond op NPO1. lees verder

Neuromagic is een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. De klassieke vorm van goochelen achter zich latend, demonstreert Victor de inzichten die schuil gaan achter zijn unieke illusies en (interactieve) neuropsychologische experimenten. lees verder

Sneak preview

In deze ronde worden een aantal hoogtepunten uit het middagprogramma gepresenteerd.

Pauze en informatiemarkt

Van 11.30 - 12.00 uur

Foyer New York

Eerste ronde workshops

Van 12.00  - 13.00 uur

Diverse zalen

Ben van Cranenburgh

A1 Muziek en Brein, over de kracht van muziek

Ben van Cranenburgh (Haarlem) is neurowetenschapper. Hij studeerde geneeskunde en promoveerde in 1973. In 1987 richtte hij de stichting ITON op: Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen. lees verder

Muziek kan een ingrijpende invloed op mensen hebben. Er is geen volk op de wereld waar muziek niet op een of andere manier een rol speelt. Hoewel muziek een evolutionair raadsel is, moeten we de invloed van muziek serieus nemen.  lees verder

Het helpende effect van muziek en creatieve activiteiten

Zaal: Strauss 1

A2 New Adventures Happen

Irene Kagei is ruim 22 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. De eerste jaren als verpleegkundige, lees verder
Annelies van der Meen is moeder van drie kinderen. Door een ongeluk in 2013 traumatisch hersenletsel op gelopen waardoor in coma gelegen. lees verder

De mens is meer dan zijn aandoening. In het kader van behandeling wordt in eerste instantie klinisch en poliklinisch geïnvesteerd in fysieke en cognitieve revalidatie. lees verder

De "nieuwe" professional

Zaal: Erica

A3 Komt een NAH-patient bij de advocaat

Maarten Tromp noemt zichzelf een 5-cilinder. Zo is hij advocaat, mediator, rechter-plaatsvervanger, docent en auteur. Hij is gespecialiseerd in personenschade, met name in overlijdensschade en hersenletsel. lees verder

Tijdens deze workshop zal LSA-advocaat Maarten Tromp vertellen hoe het schaderegelingsproces met een aansprakelijke verzekeraar er in het algemeen uit ziet. Vervolgens zal hij ingaan op de schaderegeling van slachtoffers met hersenletsel in het bijzonder.  lees verder

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg

Zaal: Calluna

A4 De mens achter de patiënt

Maud Grouls werkt als Klinische Neuropsycholoog i.o. (2020) bij Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius, waar zij als regiebehandelaar betrokken is bij zowel diagnostiek als behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek.  lees verder

Milou Schrijver was werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs, toen een auto-ongeval roet in het eten gooide. Een traject via revalidatiecentrum en Vesalius volgde,  lees verder

In de workshop zal het eerste deel bestaan uit een theoretisch kader, hierbij proberen wij de verhouding tussen de locatie van letsel, de cognitieve stoornissen en de gedragsveranderingen uit te leggen. Dit zal vanuit een wetenschappelijk perspectief zijn. Hoe vertaal je de wetenschap naar de patiënt?
Deel twee van de workshop zal bestaan uit het verhaal van een ervaringsdeskundige. Sluiten de analyses van de wetenschap wel aan bij de vraag van de patiënte? lees verder.

Gedragsproblemen na hersenletsel

Zaal: Bach 4

A5 Familie; een lust of een last

Na de opleiding Logopedie en aansluitend de studie Psychologie heeft Anja Eijsackers gewerkt bij verschillende revalidatie centra. Aanvankelijk als logopedist, vanaf 1995 als psycholoog. lees verder

Brigitte Draijer is moeder van een dochter die op 23 jarige leeftijd in 2014 een hersenbloeding kreeg. lees verder

Bij de begeleiding van een cliënt met hersenletsel krijg je niet alleen te maken met de persoon met hersenletsel zelf, maar ook met de mensen in zijn of haar omgeving. lees verder

De eigen kracht van het cliëntsysteem

Zaal: Kernhem 3/4

A6 "Laat je horen!" VERVALT wordt toegevoegd aan B5 "Wie doet er mee"

Marieke Breed  werkt als onderzoeker en docent bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. lees verder

Kiyomid van der Veer,adviseur Vilans, werkt vanuit de ambitie om de ingewikkelde puzzel van de zorg te ontcijferen en goede zorg toegankelijk te maken. lees verder

Samen gaan in inspraak & medezeggenschap
‘Laat je mening horen!’ Dat dit lang niet voor alle mensen met NAH even makkelijk is, dat is wel duidelijk. Maar hoe geven we mensen een stem in inspraak en medezeggenschap?  lees verder

De eigen kracht van het cliëntsysteem

Zaal: 2e rond Strauss 1

A7 Zicht op werk bij verworven hersenletsel met de PRPP@Work!

Gedurende de master Neurorevalidatie heeft Esther Jansen zich verdiept in het probleem van arbeidsdiagnostiek en de PRPP@Work vertaalt en geïmplementeerd. lees verder

Als re-integratiecoach bij Weustink&Partners begeleidt Daphne de Witte mensen met NAH bij het behouden van of het vinden van nieuw werk. Steeds vaker zet zij de PRPP@work in bij het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en beperkingen. lees verder

Er bestaat geen uniformiteit voor de diagnostiek van de arbeidsbelastbaarheid van cliënten met verworven hersenletsel. Er is vaak weinig raakvlak met de werkplek en het eigen werk van de cliënt. Testen zoals een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) en een Fysieke Capaciteiten Evaluatie (FCE)   lees verder

Een nieuw toekomstperspectief voor een hersenletselpatiënt

Zaal: Bach 1

Jan Lavrijsen
Willemijn van Erp

A8 Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met (zeer) ernstig NAH: actualiteiten en nieuwe inzichten

Jan Lavrijsen is als voormalig verpleeghuisarts (nu specialist ouderengeneeskunde) gepromoveerd op de langetermijnzorg voor mensen bij wie het bewustzijn niet meer terugkeert. Lees verder.

Willemijn van Erp is als arts en onderzoeker gespecialiseerd in patiënten met de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen. Lees verder.

Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met (zeer) ernstig NAH: actualiteiten en nieuwe inzichten
In een korte inleiding zet Jan Lavrijsen neer welke kansen er zijn om de zorg voor mensen met ernstig NAH, in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen, juist nu te verbeteren in Nederland. Lees verder.

Bewijs van Bewustzijn
Op het moment dat iemand met ernstig hersenletsel na coma niet goed bijkomt, neemt de onzekerheid toe. Niet alleen bij de naasten, maar ook bij de artsen, verpleegkundigen en paramedici aan het bed. Wat is een bewustzijnsstoornis eigenlijk precies? Lees verder.

Mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen
EENnacoma

Zaal: Kernhem 1/2

Ed Janssen

A9 Het belang van sensoriek - waar gaat het mis?

Ed Janssen werkt als docent en coördinator bij het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem met als aandachtsgebieden neurorevalidatie en motorisch leren.  lees verder

Onze hersenen verwerken zintuiglijke informatie vanuit de buitenwereld en ons lichaam zonder dat we ons daar erg bewust van zijn. Wanneer alles goed functioneert gaan de dagelijkse dingen als vanzelf. Wanneer er echter sprake is van een beschadiging van de hersenen kan dit veranderen: zintuiglijke informatie als horen, zien, voelen, proeven en ruiken wordt niet, minder of anders verwerkt. lees verder

Zintuiglijke gevolgen van hersenletsel

Zaal: Schouwburg

Lunchpauze en informatiemarkt

Van 13.00 - 14.00 uur

Foyer New York

Tweede ronde workshops

Van 14.00  - 15.00 uur

Diverse zalen

Inke Krudde

B1 Hoezo helpt muziek?

Na afgestudeerd te zijn als muziektherapeut aan de Hogeschool Utrecht, heeft Inke Krudde haar vervolgstudie tot zangpedagoge afgerond aan het Hilversums Conservatorium. lees verder

Tijdens deze workshop laat Inke zien en ervaren welke meerwaarde muziek kan bieden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Tevens op welke wijze deelnemers besproken interventies kunnen implementeren. lees verder

Het helpende effect van muziek en creatieve activiteiten

Zaal: Bach 4

B2 Wie niet weg is wordt gezien!

Suzanne de Roos  studeerde in 2004 af als orthopedagoog en onderwijskundige (richting leerproblemen). Zij werkt sinds 2004 als NAH-specialist en ambulant begeleider binnen het Cluster 3-onderwijs LG/LZ in Den Haag. lees verder

De kracht van spelletjes en smartgames bij de stimulering van executieve functies bij kinderen en jongeren met NAH
Voor kinderen en jongeren met (Niet Aangeboren) Hersenletsel is het vaak lastig om opnieuw hun draai te vinden in het onderwijs en zich te ontwikkelen. Het schoolse leren kost als gevolg van vermoeidheid, belastbaarheidsproblemen en problemen met de executieve functies vaak meer energie dan vroeger. lees verder

De "nieuwe" professional

Zaal: Kernhem 1/2

B3 Bij Cognitive FX is meer mogelijk dan nu in Nederland voor mogelijk wordt gehouden (engelstalig)

Clinical Neuropsychologist Alina Fong (PhD) is the Director of Cognitive FX. She also works at Intermountain HealthCare in Utah for 13 years. lees verder

Clinical Neuroscientist Mark D. Allen (PhD) is responsible for the innovations in science and technology behind clinical treatment and outcomes assessment at Cognitive FX. lees verder

Van een fysiek en mentaal topfitte communicatie-adviseur, zelfstandig ondernemer, moeder tot een overprikkelde, cognitief dysfunctionerende zombie. Alies Kool weet hoe invaliderend een hersenschudding kan zijn. lees verder

Eén op de acht patiënten houdt na licht traumatisch hersenletsel blijvende klachten over. Revalidatietrajecten in Nederland zijn gericht op het aanleren van compensatiestrategieën en symptoombestrijding. Bij Cognitive FX in de Verenigde Staten pakken ze het anders aan. Uitgangspunt van de behandeling is een functionele cognitieve MRI waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in de hersenen hyper- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. lees verder

 

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg

Zaal: Schouwburg

B4 Zet onbegrepen gedrag om in concrete passende acties!

In december is Eline van de Scheur 5 jaar werkzaam op de Winkler Kliniek. Dit is een expertisecentrum voor Neuropsychiatrie.  lees verder

Sanne Oudenhoven werk ik sinds vijf jaar met heel veel plezier op de Winkler Kliniek, na acht jaar gewerkt te hebben op Eikenhorst, een afdeling voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en een verstandelijke beperking. lees verder

Het gebruik van het Signaleringsplan en Cognitieve Revalidatie Therapie
In de GGZ wordt er veel gewerkt met signaleringsplannen. Signaleringsplannen hebben tot doel om het voor zowel hulpverleners als voor patiënten beter mogelijk te maken om dreigende decompensatie en agressie te zien aankomen en door passende acties te voorkomen. lees verder.

Gedragsproblemen na hersenletsel

Zaal: Calluna

B5 Wie doet er mee?

Met inleiding van Marieke Breed en Kyomid van der Veer (A6)

Hemmo Drexhage is als dramadocent, muziekdocent en begeleider educatieve en muzische activiteiten verbonden aan Nieuw Amstelrade. lees verder

Frans Agassi is (trainings)acteur en maakt als zodanig deel uit van de groep Veder. lees verder

Een kennismaking met de theaterwerkplaats.
De Theaterwerkplaats is een theatercollectief, een gezelschap van mensen met liefde voor theater, beweging, dans en muziek. De groep is van een diverse samenstelling: dansers, acteurs, muzikanten met of zonder NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) werken met elkaar samen en komen tot voorstellingen en performances lees verder

De eigen kracht van het cliëntsysteem

Zaal: Strauss 1

B6 NAH: een bordje vol voor getroffene en naasten

Jessica Slijpen kruipt als economisch psycholoog altijd in de huid van de gebruiker. Bij WeHelpen ontwikkelt zij concepten om meer informele hulp tot stand te brengen: hulp van vrienden en bekenden of van buurtgenoten. lees verder

Coen van de Steeg is sinds 1996 actief in de online wereld en werkte voor tal van opdrachtgevers in o.a. de sectoren overheid, wonen en gezondheidszorg.  lees verder

NAH ontregelt een heel sociaal systeem. Behalve de getroffenen krijgen ook naasten – ook vaak mantelzorger – veel te verduren. De sociale omgeving wil wel helpen maar voelt zich ook ongemakkelijk of machteloos. En neemt op termijn vaak afstand. Circa 50% van de mantelzorgers raakt zwaar-/overbelast. Dat treft vanzelfsprekend ook weer de persoon met NAH.. lees verder.

De eigen kracht van het cliëntsysteem

Zaal: Kernhem 3/4

B7 Van letsel naar werk: weet jij hoe het werkt?

Carly Betting is werkzaam als GZ-psycholoog / neuropsycholoog in de neuropsychologische revalidatie bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten. lees verder

Marloes Barendrecht is ruim 16 jaar gecertificeerd register arbeidsdeskundige. De afgelopen jaren heeft zij binnen Zintens, onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten  lees verder

In deze workshop laten we je ervaren hoe lastig het kan zijn om de juiste keuzes te maken in de weg naar arbeid na het ontstaan van hersenletsel. We nemen je mee in het verhaal van een ervaringsdeskundige in de verschillende fases na hersenletsel. lees verder

Een nieuw toekomstperspectief voor een hersenletselpatiënt

Zaal: Erica

B8 Juiste zorg op het juiste moment: ook voor familie en naasten!

Liselotte de Boer is GZ-psycholoog bij Libra Revalidatie & Audiologie, afdeling Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Lees verder

De druk op familie en andere naasten van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is hoog en de ervaren problematiek is groot. Vanwege het (nog) ontbreken van een gestructureerde en optimale ketenzorg voor LBS patiënten is tevens onvoldoende zicht op en kennis over de wensen en behoeften van familie en naasten. Lees verder

Mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen
EENnacoma

Zaal: Bach 1

B9 Visuele problemen bij mensen met multiple sclerose en de ziekte van Parkinson

Na de studie neuropsychologie en haar stage bij Koninklijke Visio te Haren is Iris van der Lijn zich middels een PhD-traject gaan richten op visuele problemen bij mensen met de ziekte van Parkinson. lees verder

Na haar studie neuropsychologie is Fleur van der Feen zich middels een PhD-traject gaan richten op visuele problemen bij mensen met multiple sclerose. lees verder

Multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson (ZvP) zijn progressieve neurologische aandoeningen die een breed spectrum aan symptomen kennen. Mensen met de ZvP of MS kunnen problemen hebben met motoriek, cognitie, angst en depressie. De visuele klachten die deze mensen kunnen hebben zijn echter minder bekend en worden tot op heden vaak niet herkend of erkend. lees verder

 

Zintuiglijke gevolgen van hersenletsel

Zaal: Bach 2

Pauze en informatiemarkt

Van 15.00 - 15.30 uur

Foyer New York

Derde ronde workshops

Van 15.30  - 16.30 uur

Diverse zalen

Ruud van der Wel

C1 Muziek maken met een beperking door NAH? Workshop vervalt; My Breath my Music staat op de informatiemarkt.

Ruud van der Wel is ademhalingstherapeut bij Rijndam Revalidatie. lees verder
Karin van Dijk studeert Facility Management en is daarnaast zeer intensief betrokken bij de stichting My Breath My Music. lees verder

Assistive music technology is de sleutel!
U maakt kennis met stichting My Breath My Music. Doel van deze stichting: mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten. Aan bod komen:  lees verder

Het helpende effect van muziek en creatieve activiteiten

Informatiemarkt

Tanja Nijboer

C2 De virtuele supermarkt

Tanja Nijboer werkt als gedragswetenschapper en neuropsycholoog bij de afdeling Psychologische Functieleer van de UU en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. lees verder

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven vaak voor. In veel gevallen wordt dan een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd om te achterhalen of en zo ja, in welke cognitieve domeinen stoornissen te vinden zijn. Het komt vaak voor dat die cognitieve klachten niet op het neuropsychologisch onderzoek terug te vinden zijn. lees verder

 

De "nieuwe" professional

Zaal: Erica

C3 Het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie

Sinds augustus 2018 is Monika Kop-Wijering als programmamanager in het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie verantwoordelijk voor alle facetten die samenhangen met de behandeling van jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet aangeboren hersenletsel. lees verder

Een focus kliniek voor jonge mensen met ernstig hersenletsel.
Sinds september 2018 is er in Nederland een revalidatiecentrum gespecialiseerd in de behandeling van jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet aangeboren hersenletsel. In deze presentatie zult u meer horen over de aanleiding van de start van dit centrum, over de connectie met het Shepherd Center in Atlanta en wat deze behandeling uniek in Nederland maakt. lees verder

Nieuwe ontwikkelingen in  de zorg

Zaal: Bach 4

Nikita Frankenmolen

C4 Revalidatie slaapmodule: een slaapverwekkende behandeling

Nikita Frankenmolen is GZ-psycholoog bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten. lees verder

Janna van der Zijpp werkt als Cognitie Therapeut bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten op de afdeling Neurologie met zowel klinische als poliklinische revalidanten. lees verder

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met NAH (ca. 50%) en hebben een negatief effect op vermoeidheidsklachten en cognitieve klachten. Tot op heden worden slaapproblemen echter onvoldoende gestructureerd behandeld binnen de revalidatiebehandeling. lees verder

Gedragsproblemen na hersenletsel

Zaal: Calluna

C5 Arbeidsintegratie is "BuddyTalk"

Ben van Huijgevoort is vele jaren actief in de gezondheidszorg, waarvan bijna 30 jaar werkzaam (binnen allerlei functies) in de klinische en poliklinische revalidatie (met name ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassen met hersenletsel en hun naastbetrokken). lees verder

Stijn Wouters werkt als master psychosomatische (kinder)fysiotherapeut 21 jaar bij revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg met kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel en chronische pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat. lees verder

Arbeidsintegratie: wetenschap, protocollen, formules, richtlijnen, procedures, mening van deskundigen, wet en regelgeving.
Maar wat is eigenlijk de rol van ieder uniek persoon met hersenletsel in dit proces? Pion, marionet, schakel, bewijsstuk!?
Anders geformuleerd; wat behelst de term ‘eigenheid’ in dezen? lees verder 

Een nieuw toekomstperspectief voor een hersenletselpatiënt

Zaal: Bach 2

C6 Beter leren samenwerken met informele zorg

Mariët Brandts is opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en cultureel antropoloog. Sinds 2014 werkt zij bij de Hogeschool Utrecht. lees verder

De samenwerking met informele zorg kan ingewikkeld zijn en hier wordt op diverse manieren invulling aan gegeven. We wisselen uit over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze samenwerking binnen de verschillende beroepen.  lees verder

 

De eigen kracht van het cliëntsysteem

Zaal: Kernhem 1/2

C7 NAH, werkt het?

Mireille Donkervoort is werkzaam als senioronderzoeker binnen de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat, lectoraat Klantperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim.  lees verder
De missie van Anita Govaers is de Onwetendheid ten aanzien van NAH ombuigen naar Weten. lees verder

Onderzoek naar meedoen met NAH binnen het arbeidsdomein
Binnen het project “Meedoen in de samenleving” van het NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder wordt onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten van maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit project richt zich op vijf domeinen: Arbeid, Privé, Educatie, Vrije Tijd en Publieke domein. lees verder

Een nieuw toekomstperspectief voor een hersenletselpatiënt

Zaal: Bach 1

Marjan Hurkmans

C8 Juiste zorg op het juiste moment vraagt een landelijke keten, maar hoe doe je dat?

Marjan Hurkmans is senior adviseur Vilans, landelijk kenniscentrum Langdurende zorg. Projectleider werkpakket ketenverbetering en doorontwikkeling Expertisenetwerk EENnacoma. lees verder

Bea Notenboom is sinds 1980 werkzaam in de ouderenzorg in diverse functies. lees verder

Om de zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en hun naasten op de juiste plek op het juiste moment met de juiste expertise goed te organiseren is een landelijke keten noodzakelijk. lees verder

Mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen
EENnacoma

Zaal: Kernhem 3/4

Marinka Janssen

C9 “Herkennen, erkennen, en dan…” hoe ga je in het dagelijks functioneren om met overprikkelingsklachten?

Marinka Janssen heeft, met inmiddels ruim 27 jaar ervaring, veel kennis opgedaan als ergotherapeut in verschillende settingen, zowel met kinderen als met volwassenen. lees verder

We hebben inmiddels 20 jaar praktijkervaring opgedaan met de toepassing van het ASITT-protocol bij volwassenen bij wie de overprikkelingsklachten op de voorgrond staan bij hun beperkingen in het dagelijks functioneren.  lees verder

Zintuiglijke gevolgen van hersenletsel

Zaal: Schouwburg