Programma HersenletselCongres

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een uitgebreid programma. Moeilijk om een keuze uit te maken. Veel deelnemers kozen er in voorgaande jaren voor om met een aantal collega's te gaan en verdeelden zich tijdens de rondes over de diverse presentaties.

Inmiddels is het programma compleet. Na de gebruikelijke algemene ronde in de schouwburgzaal, volgen er drie rondes van 8 presentaties/workshops.

In de algemene inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde :
-  de plasticiteit van het brein
-  samenwerking
-  de beleving van de zorg door de cliënt

In de drie presentatie-/workshoprondes is aandacht voor de zorg- en dienstverlening aan mensen met een laag bewust niveau na coma, kinderen en jongeren met hersenletsel, gevolgproblematiek van hersenletsel, e-healt en nog een paar bijzondere projecten. Het volledige programma vind u hieronder.

 

Programma 2018

Hieronder staat het voorlopige programmaoverzicht van 2018.

Als je de spreker en het onderwerp aanklikt krijg je de bijbehorende informatie.

Tijd Omschrijving Locatie
vanaf 8.30 Registratie en ontvangst met koffie & thee Centrale hal, New York
10.00 - 11.30 Algemene opening
Opening door de dagvoorzitter, Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting.
Margriet Sitskoorn - Het maakbare brein
Helene Voogdt en Peter Brouwers - De kunst van het samenwerken
Berber Wesseling van het NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder - Van Breuk naar Veerkracht
Schouwburg

11.30 - 12.00 Pauze
12.00 - 13.00 Ronde 1
A1a Steven Laureys - onderzoek naar diagnosemogelijkheden bij laag bewust niveau
A1b Pepijn van de Munckhof - Experimentele behandeling van bewustzijnsstoornis
A2 e-health
A3 Irene Renaud - Brains Ahead
A4 Tanja Nijboer - Innovatiever meten is beter weten
A5 Annemarie Stiekema - "Het begint pas als je weer thuis bent"
A6 Ruth Wobma en Harmen Hidding - ervaringsdeskundigheid in de revalidatie
A7 Ed Janssen - Begrijpen we nu wat hij bedoelt?
A8 - Knowledgebrokers
 
13.00 - 14.00 Lunchpauze Zaal New York
14:00 - 15:00 Ronde 2
B1a Kim Santegoets over de Vroeg Intensieve Neurorevalidatie in de subacute fase van mensen op laag bewust niveau
B1b Sarja de Pijper over behandeling in de subacute fase van mensen op laag bewust niveau
B2 e-health
B3 Hoe verder na traumatisch hersenletsel bij een kind
B4 Michael Vallen - Uitdagend traject voor Young professionals met Niet-aangeboren Hersenletsel
B5 Anne_Fleur Domensino - Kent u uw patiënten eigenlijk wel?
B6 Carel Meskers en Ruud Selles - Het dynamische diagnosemodel bij CVA
B7 Arno Prinsen - Ga toch weg ?!
B8 Leonie Derksen - Rouw en verlies bij NAH
 

15.00 - 15.30 Pauze Zaal New York
15:30 - 16:30 Ronde 3
C1a Willemijn van Erp - mensen met een niet-responsief waaksyndroom
C1b Jan Javrijsen - het expertisenetwerk t.b.v. mensen met een laag bewust niveau in de chronische fase
C2 e-health
C3 Marleen van der Wees - SpeelsBrein
C4 Ellen Monden_Witteveen - Waar zit de energie van de mantelzorger
C5 Marianne Boenink - Zorgen voor patiënten in coma na hartstilstand
C7 Niels Farenhorst - Prikkel jij of prikkel ik?
C7 Marja Steegenga en Ellis Merkelijn - Met MAF meer mens
C8 Arend de Kloet - Meedoen?!