Programma 2019

Hieronder vindt u het programma van het HersenletselCongres.

Hoewel het programma nog in opbouw is, staat hieronder al een eerste indruk van wat u op het HersenletselCongres kunt verwachten.

Registratie

Vanaf 8.30 uur

Centrale hal

Ontvangst

Koffie en thee

Foyer New York

Algemene Opening

Van 10.00  - 11.30 uur

Schouwburgzaal

Opening

Merel Heimens Visser studeerde Bedrijfscommunicatie en Sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht en behaalde een MBA aan de Universiteit Nyenrode.  Ze vervulde directiefuncties bij de Leidse universiteit, Kennisalliantie en het Ministerie van Economische Zaken. Van 2012 tot 2018 was zij directeur bestuurder bij Stichting Lezen & Schrijven. Sinds maart 2019 is ze directeur-bestuurder van de Hersenstichting.

Het cognitieve functioneren na hersenletsel

Prof. dr. Joke Spikman, hoogleraar Medische neuropsychologie, ontving 15 juni 2018 de Betto Deelmanprijs vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland. lees verder

 

Sneak preview

In deze ronde worden een aantal hoogtepunten uit het middagprogramma gepresenteerd.

Beïnvloeding van het cognitief functioneren

Victor Mids laat zien dat je veel invloed kunt uitoefenen op het functioneren van het brein.

Pauze en informatiemarkt

Van 11.30 - 12.00 uur

Foyer New York

Eerste ronde workshops

Van 12.00  - 13.00 uur

Diverse zalen

Ben van Cranenburgh

Muziek en Brein, over de kracht van muziek

Ben van Cranenburgh is neurowetenschapper. Hij werd geboren in Haarlem, studeerde geneeskunde en promoveerde in 1973. In 1987 richtte hij de stichting ITON op: Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen. lees verder

Muziek kan een ingrijpende invloed op mensen hebben. Er is geen volk op de wereld waar muziek niet op een of andere manier een rol speelt. Hoewel muziek een evolutionair raadsel is, moeten we de invloed van muziek serieus nemen.  lees verder

zaal:

Het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie

Sinds augustus 2018 is Monika Kop als programmamanager in het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie verantwoordelijk voor alle facetten die samenhangen met de behandeling van jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet aangeboren hersenletsel. lees verder

Een focus kliniek voor jonge mensen met ernstig hersenletsel.
Sinds september 2018 is er in Nederland een revalidatiecentrum gespecialiseerd in de behandeling van jonge mensen tussen 16 en 35 jaar met ernstig niet aangeboren hersenletsel. In deze presentatie zult u meer horen over de aanleiding van de start van dit centrum, over de connectie met het Shepherd Center in Atlanta en wat deze behandeling uniek in Nederland maakt. lees verder

zaal:

Tanja Nijboer

De virtuele supermarkt

Tanja Nijboer werkt als gedragswetenschapper en neuropsycholoog bij de afdeling Psychologische Functieleer van de UU en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. lees verder

Tekst volgt

zaal:

Jan Lavrijsen
Willemijn van Erp

EENnacoma; Hoe de zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen beter kan

Tekst volgt

zaal:

Lunchpauze en informatiemarkt

Van 13.00 - 14.00 uur

Foyer New York

Tweede ronde workshops

Van 14.00  - 15.00 uur

Diverse zalen

Inke Krudde

Hoezo helpt muziek?

Na afgestudeerd te zijn als muziektherapeut aan de Hoge School Utrecht, heeft Inke Krudde haar vervolgstudie tot zangpedagoge afgerond aan het Hilversums Conservatorium. lees verder

Tijdens deze (tevens interactieve-) workshop laat Inke zien en ervaren welke meerwaarde muziek kan bieden voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Tevens op welke wijze deelnemers besproken interventies kunnen implementeren. lees verder

Zaal:

Wie niet weg is wordt gezien!

Suzanne de Roos  studeerde in 2004 af als orthopedagoog en onderwijskundige (richting leerproblemen). Zij werkt sinds 2004 als NAH-specialist en ambulant begeleider binnen het Cluster 3-onderwijs LG/LZ in Den Haag. lees verder

De kracht van spelletjes en smartgames bij de stimulering van executieve functies bij kinderen en jongeren met NAH
Voor kinderen en jongeren met (Niet Aangeboren) Hersenletsel is het vaak lastig om opnieuw hun draai te vinden in het onderwijs en zich te ontwikkelen. Het schoolse leren kost als gevolg van vermoeidheid, belastbaarheidsproblemen en problemen met de executieve functies vaak meer energie dan vroeger. lees verder

Zaal:

Ed Janssen

Het belang van sensoriek - waar gaat het mis?

Ed Janssen werkt als docent en coördinator bij het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem met als aandachtsgebieden neurorevalidatie en motorisch leren.  lees verder

Onze hersenen verwerken zintuiglijke informatie vanuit de buitenwereld en ons lichaam zonder dat we ons daar erg bewust van zijn. Wanneer alles goed functioneert gaan de dagelijkse dingen als vanzelf. Wanneer er echter sprake is van een beschadiging van de hersenen kan dit veranderen: zintuiglijke informatie als horen, zien, voelen, proeven en ruiken wordt niet, minder of anders verwerkt. lees verder

Zaal:

EENnacoma; - Ketenverbetering van de zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijns Stoornissen

Tekst volgt

Zaal:

Pauze en informatiemarkt

Van 15.00 - 15.30 uur

Foyer New York

Derde ronde workshops

Van 15.30  - 16.30 uur

Diverse zalen

Ruud van der Wel

Muziek maken met een beperking door NAH? Assistive music technology is de sleutel!

Ruud van der Wel is ademhalingstherapeut bij Rijndam Revalidatie. lees verder
Karin van Dijk studeert Facility Management en is daarnaast zeer intensief betrokken bij de stichting My Breath My Music. lees verder

U maakt kennis met stichting My Breath My Music. Doel van deze stichting: mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking de mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten. Aan bod komen:  lees verder

Zaal:

New Adventures Happen.

Irene Kagei is ruim 22 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. De eerste jaren als verpleegkundige, lees verder
Annelies van der Meen is moeder van drie kinderen. Door een ongeluk in 2013 traumatisch hersenletsel op gelopen waardoor in coma gelegen. lees verder

De mens is meer dan zijn aandoening. In het kader van behandeling wordt in eerste instantie klinisch en poliklinisch geïnvesteerd in fysieke en cognitieve revalidatie. lees verder

Zaal:

EENnacoma; kennisontwikkeling over behandeling bij Langdurige Bewustzijs Stoornissen

Tekst volgt

Zaal: