Ben van Huijgevoort
Stijn Wouters

C5 Arbeidsintegratie is "BuddyTalk"

Arbeidsintegratie: wetenschap, protocollen, formules, richtlijnen, procedures, mening van deskundigen, wet en regelgeving.
Maar wat is eigenlijk de rol van ieder uniek persoon met hersenletsel in dit proces? Pion, marionet, schakel, bewijsstuk!?
Anders geformuleerd; wat behelst de term ‘eigenheid’ in dezen? Naar onze maatstaven betreft het hier een ensemble of compositie aangaande de persoon met hersenletsel, zijn of haar buddy (collega/teamgenoot) en het weer willen deelnemen aan het arbeidsproces. Kortom: maatjeswerk!

Ben van Huijgevoort

Ben van Huijgevoort is vele jaren actief in de gezondheidszorg, waarvan bijna 30 jaar werkzaam (binnen allerlei functies) in de klinische en poliklinische revalidatie (met name ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassen met hersenletsel en hun naastbetrokken). Tevens is hij, zowel regionaal, provinciaal als landelijk, reeds geruime tijd actief betrokken bij allerlei projecten, richtlijnen en netwerken op het gebied van hersenletsel. Heel vaak vol verbazing over de vele omwegen die mensen met hersenletsel en hun naasten moeten maken om het juiste antwoord te vinden op hun vraag. Het (mede) scholen van toekomstige zorgprofessionals (studenten revalidatieverpleegkunde en paramedici) betreft eveneens een enorme passie. Vanaf begin november 2018, is er een kink in de kabel gekomen. Het noodlot slaat toe; een herseninfarct. Sinds de Stroke-Unit en de revalidatie (in de breedste zin van het woord) staan werk en re-integratie nu volop in de schijnwerpers.

Stijn Wouters

Stijn Wouters werkt als master psychosomatische (kinder)fysiotherapeut 21 jaar bij revalidatiecentrum Leijpark te Tilburg met kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel en chronische pijnklachten aan houdings- en bewegignsapparaat.
Naast primaire fysiotherapeutische behandelingen is de zorgcoördinatie van de laatstgenoemde doelgroep onderdeel van zijn huidige functie. Hij is verantwoordelijk voor het gehele traject van de revalidant en stuurt het team aan onder supervisie van de revalidatiearts.
Tevens is hij in zijn functie betrokken bij het Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum. Hierin draagt hij zorg voor de ontwikkeling van de leer- en werkomgeving, begeleidt hij stagiaires van diverse studierichtingen van Fontys en zorgt hij voor de implementatie van Evidence Based Practice binnen het centrum.
Als gastdocent verzorgt hij tevens colleges bij de opleiding fysiotherapie aan de HU en Fontys.

Hand-out

Zaal Bach 2

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Maatschappelijk werk, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatieorganen, zorgloketten en gemeenten,  maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, ADL-ers, consulenten; dus iedereen.