B7 Van letsel naar werk: weet jij hoe het werkt?

In deze workshop laten we je ervaren hoe lastig het kan zijn om de juiste keuzes te maken in de weg naar arbeid na het ontstaan van hersenletsel. We nemen je mee in het verhaal van een ervaringsdeskundige in de verschillende fases na hersenletsel. Je leert over de aandachtspunten en valkuilen voor re-integratie na hersenletsel, welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding naar een geschikte vorm van arbeid, en waar je vanuit onze ervaring en bestaande regelgeving rekening mee moet houden.

Carly Betting

Carly Betting is werkzaam als GZ-psycholoog / neuropsycholoog in de neuropsychologische revalidatie bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Ze werkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Zij is auteur van het hoofdstuk Participatie van het Handboek Revalidatiepsychologie en verzorgt regelmatig lezingen en workshops over diagnostiek en behandeling na niet-aangeboren hersenletsel.

Marloes Barendrecht

Marloes Barendrecht is ruim 16 jaar gecertificeerd register arbeidsdeskundige. De afgelopen jaren heeft zij binnen Zintens, onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten, ruime expertise opgebouwd in arbeidsdiagnostiek voor de doelgroep niet-aangeboren hersenletsel. Binnen Klimmendaal geeft zij voorlichting aan patiënten én behandelaren over sociale zekerheid. Bij vraagstukken rondom werk en/of beroepsopleiding brengt zij door middel van het arbeidsdiagnostisch onderzoek duidelijkheid over het arbeidsmatig functioneren en de participatie(on)mogelijkheden in de nabije toekomst. Haar drijfveer is om vanuit de inhoud een betere verbinding te bewerkstelligen tussen de zorgsector, de wereld van sociale zekerheid en bedrijfsgeneeskundige zorg. In dit kader geeft zij ook lezingen en workshops voor o.a. bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Op dit moment is zij vanuit de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen betrokken bij het opstellen van de richtlijn niet- aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie.

Zaal Erica

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Arbeid,  Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewertkers indicatie-organen, maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers en consulenten.