Ed Janssen

A9 Het belang van sensoriek

Waar gaat het mis?

Onze hersenen verwerken zintuiglijke informatie vanuit de buitenwereld en vanuit ons lichaam zonder dat we ons daar erg bewust van zijn. Wanneer alles goed functioneert gaan de dagelijkse dingen als vanzelf. Wanneer er echter sprake is van beschadigingen van de hersenen kan dit veranderen: zintuiglijke informatie als horen, zien, voelen, proeven en ruiken wordt niet, minder of anders verwerkt. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren (bijv. voorwerpen laten vallen door minder voelen of botsen door niet zien/minder aandacht). Denk hierbij o.a.aan problemen in herkenning, het ontstaan van pijnsyndromen, hallucinaties en overgevoeligheid voor prikkels.
Deze workshop geeft een overzicht van de verwerking van zintuiglijke informatie, wat daarbij mis kan gaan bij hersenbeschadigingen en mogelijke gevolgen voor het dagelijks functioneren van de getroffene. Er is aandacht voor herkenning van problemen tijdens observaties in de praktijk en aanvullende diagnostiek. Ook wordt er ingegaan op de rol van aandacht bij het waarnemen.
Wanneer je begrijpt waarom iets mis gaat kun je er ook gericht iets aan doen.
Na deze workshop weet ook u waarom het mis gaat!.

Ed Janssen

Ed Janssen werkt als docent en coördinator bij Stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) te Haarlem met als aandachtsgebieden neurorevalidatie en motorisch leren. Tevens werkt hij als fysiotherapeut in de neurorevalidatie bij Basalt revalidatie in Leiden. Hier behandelt hij voornamelijk mensen na hersenletsel (C.V.A., trauma en M.S.)

Hand-out

Zaal Schouwburg

Presentatieronde 1

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO, (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), verzorgenden en ADL-ers.