A2 New Adventures Happen

De mens is meer dan zijn aandoening. In het kader van behandeling wordt in eerste instantie klinisch en poliklinisch geïnvesteerd in fysieke en cognitieve revalidatie. Als mensen naar huis kunnen, mogen ze naar huis. En dan …? Dan begint eigenlijk pas het grote avontuur van de toekomst. Met NAH als toegevoegde bagage. Dan komen de vragen. Welke kant kan ik op? Hoe kan ik mijn leven vormgeven? Wat kan ik doen in een leven met NAH? De kunst is om de dynamiek er in te houden. NAH is geen eindpunt, maar een vernieuwd startpunt. Het leven zonder is veranderd in een leven met. Een avontuur op zoek naar mogelijkheden. Zoveel mogelijk blijven wie je bent en leren waar het tekort zit. Met Brain Adventure zet ik mij in om mensen te coachen bij hun weg terug de maatschappij in, of bij het vinden van een nieuwe plek in de maatschappij. Ik heb het wiel niet opnieuw uitgevonden, maar heb bestaande inzichten verzameld en toegepast. Mijn geloof dat eenvoud een grote kracht is, in koppeling van gedrag van de mens en de mogelijkheden van het brein, hebben geleid tot Brain Adventure. Een van die avonturen is vastgelegd in een prachtige documentaire waarin Annelies van dichtbij is gevolgd. Ik hoop te bereiken dat meer mensen enthousiast worden van de dynamiek van het coachen, zoals Brain Adventure. NAH is geen eindpunt maar New Adventures Happen! Graag geef ik aan de deelnemers mee hoe deze werkwijze toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Delen van de documentaire zullen getoond worden en tevens kan men in gesprek met Annelies. Geen betere leerschool dan het pure verhaal van een ervaringsdeskundige.
In de workshop nemen we de deelnemers interactief mee op avontuur, verdiepen we het begrip “eenvoud” in de zorg en krijgt men inzicht in de visie die ten grondslag ligt aan de methode Brain Adventure. Dit alles aan de hand van het bijzondere avontuur van Annelies.

Irene Kagei

Irene Kagei is ruim 22 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. De eerste jaren als verpleegkundige, daarna als coach in een woonvoorziening voor mensen met een beperking en tevens in de ambulante begeleiding. In die hoedanigheid is haar visie op aansturen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel verder ontwikkeld. De mens is meer dan zijn aandoening. Denken en handelen vanuit mogelijkheden staan centraal in haar visie op zorg en begeleiding. Zij heeft een grote passie voor het menselijk brein en durf out of the box te denken en te handelen.

Annelies van der Meen

Annelies van der Meen is moeder van drie kinderen. Door een ongeluk in 2013 heeft zij traumatisch hersenletsel opgelopen.. Zij is een vechtlustige en intelligente dame met humor en een grote passie voor boeken. De documentaire maakt de weg die Annelies na haar ongeval heeft afgelegd inzichtelijk. En omdat zij vanmiddag ook aanwezig is kan zij u nog veel meer vertellen.

Hand-out

New Adventures Happen; Dit is de PowerPoint van de workshop.
Wil je de verkorte documentaire nog eens bekijken, klik dan hier

Zaal Erica

Presentatieronde 1

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Maatschappelijk werk,  Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, verzorgenden, teamleiders, managers en consulenten.