B9 Visuele problemen bij mensen met multiple sclerose en de ziekte van Parkinson

Multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson (ZvP) zijn progressieve neurologische aandoeningen die een breed spectrum aan symptomen kennen. Mensen met de ZvP of MS kunnen problemen hebben met motoriek, cognitie, angst en depressie. De visuele klachten die deze mensen kunnen hebben zijn echter minder bekend en worden tot op heden vaak niet herkend of erkend. Voorbeelden zijn wazig zien, dubbelzien, lichthinder, een verminderd gezichtsveld en een vertraagde verwerking van visuele prikkels. Momenteel wordt vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio onderzoek gedaan naar de aard, ernst en prevalentie van visuele klachten en stoornissen bij patiënten met MS en de ZvP. Middels deze kennis wordt getracht de ketenzorg voor deze doelgroepen te verbeteren. De ‘Screeningsvragenlijst Visuele Klachten’ (SVK) is ontwikkeld om bij mensen met de ziekte van Parkinson of MS te screenen op visuele klachten. Graag presenteren wij onze eerste bevindingen.

Iris van der Lijn

Na de studie neuropsychologie en haar stage bij Koninklijke Visio te Haren is Iris van der Lijn zich middels een PhD-traject gaan richten op visuele problemen bij mensen met de ziekte van Parkinson: de studie NAH-Progress. Deze samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio tracht de herkenning en erkenning van visuele problemen bij deze doelgroep te vergroten en daarmee de ketenzorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en visuele problemen te verbeteren.

Fleur van der Feen

Na haar studie neuropsychologie is Fleur van der Feen zich middels een PhD-traject gaan richten op visuele problemen bij mensen met multiple sclerose: de studie NAH-Progress. Deze samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio tracht de herkenning en erkenning van visuele problemen bij deze doelgroep te vergroten en daarmee de ketenzorg voor mensen met multiple sclerose en visuele problemen te verbeteren.

Zaal Bach 2

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg,  Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg

Beroepsgroep

Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders en verzorgenden.