Jan Lavrijsen
Willemijn van Erp

A8 Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met (zeer) ernstig NAH: actualiteiten en nieuwe inzichten

In een korte inleiding zet Jan Lavrijsen neer welke kansen er zijn om de zorg voor mensen met ernstig NAH, in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen, juist nu te verbeteren in Nederland. Trefwoorden daarbij zijn ‘samenwerking’, ‘verbinding’ en ‘facilitering’. Daarna delen we in meerdere sessies nieuwe kennis en ervaring vanuit het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma). Daarbij worden nieuwe plannen besproken om de zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen en hun naasten duurzaam te verbeteren. Aan het eind van de 3 sessies zal Jan Lavrijsen betekenis geven aan het moment waar we nu staan… en aan waar met z’n allen voor gaan in de komende tijd. Aan het eind bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden; en bent u hopelijk geïnspireerd vanuit het samen leren en verbinden in dit expertisenetwerk.

Bewijs van bewustzijn

Diagnostiek van bewustzijnsstoornissen

Op het moment dat iemand met ernstig hersenletsel na coma niet goed bijkomt, neemt de onzekerheid toe. Niet alleen bij de naasten, maar ook bij de artsen, verpleegkundigen en paramedici aan het bed. Wat is een bewustzijnsstoornis eigenlijk precies? Hoe stel je vast wat er in het hoofd van iemand omgaat die niet kan praten? Waarom zou je dat precies willen weten? En hoe brengen we het er momenteel in de praktijk vanaf?
In deze presentatie wordt ingegaan op de diagnostische mogelijkheden om meer duidelijkheid te verschaffen en worden praktische adviezen gecombineerd met ethische en neurofysiologische inzichten.

Jan Lavrijsen

Jan Lavrijsen is senior onderzoeker in het specialisme ouderengeneeskunde en gepromoveerd op de langetermijnzorg voor mensen bij wie het bewustzijn niet meer terugkeert. Hij richtte de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip op, naar de lotgevallen van mensen met ernstig hersenletsel en hun naasten, vanaf 2016 verbonden aan het Expertisenetwerk Ernstig NAH na coma . Hij begeleidt onderzoekers op het gebied van ernstig NAH, geeft lezingen en zet zich in om de zorg duurzaam te verbeteren (TEDx over zijn missie)

Willemijn van Erp

Willemijn van Erp is als arts en onderzoeker gespecialiseerd in patiënten met de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen. Ze combineert haar klinische werk (bij Libra Revalidatie en Audiologie, locatie Leijpark en verpleeghuis De Wijngaard van Accoladezorg in Bosch en Duin) sinds 2011 met promotieonderzoek aan het Radboudumc en de Coma Science Group in Luik.

Meer informatie

meer informatie vind u op www.EENnacoma.net

Zaal  Kernhem 1/2

Presentatieronde 1

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, teamleiders, managers en artsen.