B6 NAH: een bordje vol voor getroffene en naasten

NAH ontregelt een heel sociaal systeem. Behalve de getroffenen krijgen ook naasten – ook vaak mantelzorgers – veel te verduren. De sociale omgeving wil wel helpen maar voelt zich ook ongemakkelijk of machteloos. En neemt op termijn vaak afstand. Circa 50% van de mantelzorgers raakt zwaar- en/of overbelast. Dat treft vanzelfsprekend ook weer de persoon met NAH. De methode BordjeVol geeft op een laagdrempelige manier snel inzicht in de situatie en de behoefte aan ondersteuning. De Huppla-app, een ander product ontwikkeld door WeHelpen, ontsluit hulpaanbod vanuit de eigen sociale kring. WeHelpen ontwikkelt deze en andere instrumenten om meer informele hulp tot stand te brengen voor mensen met NAH en hun naasten.
Tijdens de workshop ervaren de deelnemers aan den lijve de belasting van naasten van mensen met NAH. Met BordjeVol worden energiegevers en -vreters in kaart gebracht, evenals de dingen die niet meer lukken. Ook wordt gekeken naar mogelijke ondersteuning vanuit informele kring. Aan de hand van een klantreis van de mantelzorger NAH gaan we in op gebruikelijke patronen die leiden tot overbelasting.

Jessica Slijpen

Jessica Slijpen kruipt als economisch psycholoog altijd in de huid van de persoon met hersenletsel en/of de mantelzorger. Bij WeHelpen ontwikkelt zij concepten om meer informele hulp tot stand te brengen: hulp van vrienden en bekenden of van buurtgenoten. In gesprek met professionals en de doelgroep onderzoekt zij wat hulp geven en vragen lastig maakt en hoe dat beter kan. Op basis daarvan ontwikkelt zij ideeën die in pilots met de doelgroep worden getest. Dit leidt tot innovaties die dicht bij de leefwereld van de eindgebruiker staan. Voorbeelden van innovaties zijn WeHelpenHersenletsel.nl, Bordjevol, Huppla.nl, WeHelpenWijzer Dementie.

Coen van de Steeg

Coen van de Steeg is sinds 1996 actief in de online wereld en werkte voor tal van opdrachtgevers in o.a. de sectoren overheid, wonen en gezondheidszorg. Hij stond aan de basis van verschillende innovatieve producten en concepten die bepalend zijn geweest voor de verandering en ontwikkeling van branches.
Na een verkeersongeval in 2008 heeft Coen twee jaar gerevalideerd als gevolg van hersenletsel (NAH). In deze periode is de basis gelegd voor WeHelpen, waarvan Coen mede-oprichter en directeur is.

Hand-out

Zaal Kernhem 3/4 

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector

Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis.

Beroepsgroep

Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,  (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders,  medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, maatschappelijk werkenden, verzorgenden,  jobcoaches, arbeidsbegeleiders, arbeidsdeskundigen, teamleiders, managers, ADL-ers, consulenten, mantelzorgondersteuners en casemanagers.