A6 "Laat je horen!" VERVALT

Deze workshop vervalt en wordt samengevoegd met de workshop in ronde 2:  B5, "Wie doet er mee". 

Samen gaan in inspraak & medezeggenschap 

"Laat je mening horen!" Dat dit lang niet voor alle mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel even makkelijk is, dat is wel duidelijk. Maar hoe geven we mensen een stem in inspraak en medezeggenschap? Twee jaar lang deden de VUmc, Vilans en een groep van vier co-onderzoekers met hersenletsel onderzoek naar vormen van inspraak en medezeggenschap voor mensen met hersenletsel bij drie verschillende organisaties. Het onderzoek én de ervaringen in onze eigen projectgroep leerden ons veel over inspraak, medezeggenschap en gelijkwaardigheid. In deze workshop gaan we samen aan de slag. Wat kun jij met deze geleerde lessen? Ook zullen we jullie meenemen in het praktische werkboek dat we hebben ontwikkeld.

Marieke Breed

Marieke Breed werkt als onderzoeker en docent bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Als antropoloog en zorgethicus richt ze zich met behulp van kwalitatief onderzoek op het leren kennen van de verschillende perspectieven met betrekking tot zorg in de praktijk. Wat ervaren mensen als goede zorg en wat is hier voor nodig?

Kiyomid van der Veer

Kiyomid van der Veer, adviseur Vilans, werkt vanuit de ambitie om de ingewikkelde puzzel van goede zorg te ontcijferen en toegankelijk te maken. Ze werkt voornamelijk voor mensen die ‘in de wijk’ wonen en langdurende zorg nodig hebben. De antwoorden naar het vergemakkelijken en toegankelijker maken van zorg zoekt zij graag samen met inwoners/cliënten in bijv technologie en betere samenwerking tussen professionals. De antwoorden zoekt zij.

Zaal Bach 2

Presentatieronde 1

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden en teamleiders.