B8 Juiste zorg op het juiste moment: ook voor familie en naasten!

De druk op familie en andere naasten van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is hoog en de ervaren problematiek is groot. Vanwege het (nog) ontbreken van een gestructureerde en optimale ketenzorg voor LBS patiënten is tevens onvoldoende zicht op en kennis over de wensen en behoeften van familie en naasten. Hun onbetwistbare rol binnen de gehele ketenzorg (ontwikkeling) is daarmee (te) onderbelicht, met diverse risico’s als mogelijk gevolg.
Zowel in binnen- en buitenland wordt gepleit voor meer focus en aandacht voor ondersteuning en begeleiding van het systeem rondom de patiënt. Tijdens de workshop gaan we, samen met een ervaringsdeskundige, concreet in op hiaten in familie- en naastenzorg, behoeften en wensen. We nodigen u uit mee te denken, uiteraard tevens met oog voor ideeën en mogelijke oplossingen voor optimalisering. De inbreng wordt meegenomen in het tweejarige project waarin de zorg voor familie en naasten in de keten verder wordt uitgewerkt.

Liselotte de Boer

Liselotte de Boer: GZ-psycholoog bij Libra Revalidatie & Audiologie, afdeling Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg. Liselotte is gepromoveerd in de Cognitieve Neuropsychologie aan Tilburg University, waarna zij de overstap heeft gemaakt naar de (klinische) praktijk. Liselotte heeft ervaring met patiënten met LBS en familie- en naastenzorg, zowel in de Langdurige als Vroege Intensieve Neurorevalidatie. Vanuit haar werk in de LIN en VIN is Liselotte actief betrokken bij het expertisenetwerk EENnacoma.

Zaal Bach 1

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg,  Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis.

Beroepsgroep

Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (GZ) psychologen maatschappelijk werkenden en  managers.