B4 Zet onbegrepen gedrag om naar concrete en passende acties!

Het gebruik van het Signaleringsplan en Cognitieve Revalidatie Therapie

In de GGZ wordt veel gewerkt met signaleringsplannen. Signaleringsplannen hebben tot doel om het voor zowel hulpverleners als patiënten beter mogelijk te maken om dreigende decompensatie en agressie te zien aankomen en dit door passende acties te voorkomen. Door het gebruik van een signaleringsplan kan een patiënt leren hulp te vragen voordat hij uit balans raakt. Op zich een voor veel hulpverleners bekende methodiek, maar in deze workshop wordt ingezoomd op onze ervaringen en verbeteringen.

Bij het opstellen van het signaleringsplan wordt aandacht besteed aan stressfactoren en beschermende factoren in het leven van de patiënt. Stressfactoren zijn gebeurtenissen of situaties die de patiënt uit zijn evenwicht kunnen brengen. Beschermende factoren zijn helpend om in evenwicht te blijven of om het evenwicht te helpen herstellen. Bij elke fase wordt beschreven welke acties dienen te worden genomen om te voorkomen dat de spanningen verder oplopen.

Binnen de Winkler Kliniek zijn we vanuit de gedragsniveaus van de Cognitieve Revalidatie Therapie het signaleringsplan meer op maat aan het maken, zodat de verwachte actie ook passend is bij de cognitieve mogelijkheden van de patiënt. In deze workshop geven we u eerst meer informatie over het gebruik van het signaleringsplan bij onbegrepen gedrag. Daarna gaan we graag met u in discussie wat hiervan de voordelen, maar ook de valkuilen zijn!

Eline van de Scheur

In december is Eline van de Scheur 5 jaar werkzaam op de Winkler Kliniek. Dit is een expertisecentrum voor Neuropsychiatrie. Hiervoor is zij 7 jaar werkzaam geweest op een afdeling voor mensen met psychiatrische aandoening met daarbij een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft zijk training in het terugdringen van Dwang en drang. Het onbegrepen gedrag leren signaleren en naar handelen is interessant en een uitdaging!

Sanne Oudenhoven

Sanne Oudenhoven werkt sinds vijf jaar met heel veel plezier op de Winkler Kliniek, na acht jaar gewerkt te hebben op Eikenhorst, een afdeling voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld en een verstandelijke beperking. Sinds 2008 geeft zij trainingen in hoe om te gaan met agressie en vooral hoe deze te voorkomen. Haar passie ligt bij het puzzelen, een plaatje vormen van de cliënt en van daaruit zo goed mogelijk aansluiten te sluiten bij diens behoeftes. Praktische tips genoeg!

Zaal Calluna

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg),
medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, verzorgenden, teamleiders, managers en ADL-ers.