A3 Komt een NAH-patiënt bij de advocaat…

Tijdens deze workshop zal LSA-advocaat Maarten Tromp vertellen hoe het schaderegelingsproces met een aansprakelijke verzekeraar er in het algemeen uit ziet. Vervolgens zal hij ingaan op de schaderegeling van slachtoffers met hersenletsel in het bijzonder. De workshop is bedoeld voor alle professionals die met NAH-patiënten in aanraking komen. Open deuren zullen wellicht worden ingetrapt. Tips & Tricks zullen worden gegeven.
Maarten Tromp zal ten slotte zijn visie op het moderne schaderegelen toelichten, met als credo: herstel in autonomie.
Daarbij staan (i) ontzorgen en (ii) nieuw perspectief bieden voorop.

Maarten Tromp

Maarten Tromp noemt zichzelf een 5-cilinder. Zo is hij advocaat, mediator, rechter-plaatsvervanger, docent en auteur. Hij is gespecialiseerd in personenschade, met name in overlijdensschade en hersenletsel. Zijn kantoor Maarten Tromp Advocaten is gevestigd in Rotterdam. Hij is lid van diverse specialistenverenigingen, waaronder de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).

Maarten Tromp is een Fries in hart en nieren. Dat uit zich in zijn liefde voor de watersport, maar ook in zijn doorzettingsvermogen. Daarnaast is hij een vakidioot. Als personenschadeadvocaat staat hij voor de zwakkere partij op de bres. Staande op die bres voelt hij zich helemaal in zijn element.

Zaal Calluna

Presentatieronde 1 

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Letselschade-advocaten, medisch adviseurs, schaderegelaars, (LSA)advocaten, gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, arbeidsdeskundigen, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten, verzorgenden, teamleiders, managers en ADL-ers.