C6 Beter leren samenwerken met informele zorg

De samenwerking met informele zorg kan ingewikkeld zijn en hier wordt op diverse manieren invulling aan gegeven. We wisselen uit over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze samenwerking binnen de verschillende beroepen. Binnen de programmalijn Zorg in Balans van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (Hogeschool Utrecht) werd er in de periode van 2012-2016 onderzoek gedaan naar deze samenwerking én werd er competentieprofiel Informele zorg ontwikkeld. U wordt meegenomen in de professionele competenties die vanuit de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met het beroepenveld, zijn opgesteld. In hoeverre zijn deze van toepassing binnen uw eigen beroep? En wat is er nog te leren?
Om studenten én professionals te ondersteunen in dit leerproces is er dit jaar een e-learning module Informele zorg rondom mensen met NAH ontwikkeld. In de presentatie wordt u meegenomen in de inhoud en opbouw van deze module. Wat zijn de mogelijkheden binnen de organisatie waarvoor u werkt?

Mariët Brandts

Mariët Brandts is opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en cultureel antropoloog. Sinds 2014 werkt zij bij de Hogeschool Utrecht. Binnen onderwijs en onderzoek is zij betrokken bij diverse projecten over het samenspel tussen formele en informele zorg, met name rondom mensen met dementie en NAH.

Zaal Kernhem 1/2

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Arbeid, Onderwijs, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten,woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, verzorgenden, teamleiders, managers en ADL-ers.