C9 “Herkennen, erkennen, en dan…” hoe ga je in het dagelijks functioneren om met overprikkelingsklachten?

ASITT, een intake- en behandelprotocol, biedt inzicht en handvatten aan de therapeut en de volwassene met overprikkelingsklachten.

We kennen ze allemaal, mensen die ogenschijnlijk zo goed waren weggekomen met hun ongeval waarbij er sprake was van een whiplash, een hersenschudding, een hersenkneuzing of een andere vorm van niet aangeboren hersenletsel.
Mensen met niet zichtbare gevolgen van NAH; aanhoudende klachten als vermoeidheid, slechte concentratie en geheugen, niet of slecht in staat tot dubbel taken, hoofdpijn, moeite met lezen en/of zien van bewegingen, snel last van licht en geluid, gevoel van onbalans, prikkelbaar en soms meer emotioneel, slecht tegen werk- en/of tijdsdruk kunnen.
Mensen die door deze klachten niet goed in staat zijn hun dagelijks leven en/of werk weer op te pakken.
We hebben inmiddels 20 jaar praktijkervaring opgedaan met de toepassing van het ASITT-protocol bij volwassenen bij wie de overprikkelingsklachten op de voorgrond staan bij hun beperkingen in het dagelijks functioneren.
In deze workshop wordt uitleg gegeven over het intake en behandelprotocol; de verschillende onderdelen: screening/ fase 1 leren dempen/ fase 2 gewenningsoefeningen.
De onderbouwing van het protocol wordt toegelicht en er is ruimte voor vragen en discussie.

Marinka Janssen

Marinka Janssen heeft, met inmiddels ruim 27 jaar ervaring, veel kennis opgedaan als ergotherapeut in verschillende settingen, zowel met kinderen als met volwassenen.
In 2011 is zij gestart met haar eigen praktijk, Ergotherapie Gouda e.o., waar zij hoofdzakelijk volwassenen met sensorische integratieproblemen/overprikkelingsklachten behandelt.
Sinds 1999 is zij docent bij de post hbo-scholing: sensorische integratie bij volwassenen (ASITT) en sinds 2012 cursuseigenaar en hoofddocent.

Hand-out

Lees hier de hand-out van de presentatie.
Na afloop van het congres.

Zaal Schouwburg

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
(post) HBO

Sector
Gehandicaptenzorg,  Revalidatie/Ziekenhuis.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen.