C8 Juiste zorg op het juiste moment vraagt een landelijke keten, maar hoe doe je dat?

Om de zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en hun naasten op de juiste plek op het juiste moment met de juiste expertise goed te organiseren is een landelijke keten noodzakelijk. Dit betekent dat organisaties moeten gaan samenwerken die in de dagelijkse praktijk elkaar niet vaak treffen en dus ook al geen andere samenwerkingsafspraken met elkaar hebben. Hoe krijgen we een passende verbinding met de ziekenhuizen die af en toe een patiënt hebben met langdurige bewustzijnsstoornissen en hoe sluiten we aan bij de wensen van familie die veelal zorg zoeken nabij de eigen woonomgeving? We delen met u een eerste model, de rol van het expertisenetwerk EENnacoma hierbinnen en gaan in gesprek over de 5 belangrijkste knel- en ontwikkelpunten.

Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans: senior adviseur Vilans, landelijk kenniscentrum Langdurende zorg. Projectleider werkpakket ketenverbetering en doorontwikkeling Expertisenetwerk EENnacoma. Marjan vervult al 25 jaar verschillende functies op het gebied van de zorg voor mensen NAH. Ze is vanaf de start betrokken bij het Expertisenetwerk EENnacoma.

Bea Notenboom

Bea Notenboom is sinds 1980 werkzaam in de ouderenzorg in diverse functies.
Hersenletsel heeft steeds haar bijzondere belangstelling gehad en in het bijzonder waar het gaat om het organiseren van zorg met ketenpartners bij mensen die tussen wal en schip vallen ten gevolge van complexe financieringssystemen. Zij is sinds 1 januari 2017 Directeur Zorg en Behandeling bij Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC) te Dordrecht.

Zaal Kernhem 3/4

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
(post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Maatschappelijk werk,  Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, verzorgenden, teamleiders, managers en consulenten.